Plan dla Wisłokostrady i Kopca Konfederatów Barskich. Znamy założenia

KATEGORIA: INWESTYCJE / 11 lipca 2019

Fot. Karol Woliński

W czwartek poznaliśmy założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w pobliżu Kopca Konfederatów Barskich. Kluczowym elementem tego planu jest tzw. Wisłokostrada czyli połączenie drogowe pomiędzy al. Rejtana i ul. Ciepłowniczą, która według ostatnich zapowiedzi władz miasta ma powstać do końca 2022 roku.

Stworzenie tego dokumentu ma być podstawą do rozpoczęcia procedury nabywania działek prywatnych przez władze miasta, w celu realizacji inwestycji publicznych w obrębie tego terenu. Oprócz Wisłokostrady, która kończyłaby się rondem przy ul. Ciepłowniczej i ul. gen. Stanisława Maczka, plan zakłada również stworzenie nowego połączenia od wspomnianego ronda w kierunku al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego oraz przeznaczenie terenów wokół Kopca Konfederatów Barskich pod sport i rekreację. Miałyby tam powstać m.in boiska sportowe, tereny przeznaczone pod uprawianie sportów zimowych, ogrody sensoryczne oraz budynek o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Sam kopiec również miałby zostać uporządkowany i wyeksponowany.

W związku z udostępnieniem do wglądu planu zagospodarowania, odbyła się również dyskusja publiczna, co do jego założeń, w której udział wzięli przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa oraz mieszkańcy. Najpierw Grzegorz Róg, główny projektant Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przedstawił na prezentacji założenia planu zagospodarowania, a później do głosu doszli mieszkańcy Rzeszowa.

Podczas wspomnianej dyskusji padło wiele pytań i pomysłów dotyczących urządzenia tej okolicy. Poruszono m.in. zasadność realizacji samej Wisłokostrady, która miałaby powstać wzdłuż Wisłoka na terenach zielonych, co nie podoba się dużej części mieszkańców. Główny projektant w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa, twierdzi jednak, że na protesty w sprawie tej drogi jest już raczej za późno, ponieważ inwestycja jest aktualnie na takim etapie, że nie da się jej zatrzymać.

- Od momentu zlecenia wykonania koncepcji do momentu realizacji pierwszego etapu Wisłokostrady w 2017 roku, czyli obecnej ul. Dworaka minęło 10 lat i wtedy można było wpłynąć na decyzje władz miasta. Teraz gdy mamy już pierwszy odcinek drogowy trzeba być konsekwentnym i realizować inwestycję do końca - uważa Grzegorz Róg.

Istniejąca droga na razie służy jako dojazd do nowego targowiska. Jej kontynuacja ma szacunkowo kosztować ok. 200 mln zł.

Fot. Karol Woliński

Kontrowersje wśród mieszkańców wzbudzał również planowany sposób realizacji Wisłokostrady. Chodzi tu przede wszystkim o estakady, które będą jednym z elementów tego połączenia m.in. na wysokości Kopca Konfederatów Barskich. Planowane estakady miałby zasłaniać widok z kopca m.in. na dawną zabytkową stację pomp i filtrów przy ul. Batorego. Pojawił się pomysł architekta Michała Ramsa, aby zamiast wspomnianych estakad wkopać drogę w tunel, tak aby nie zasłaniać pola widzenia. Takie rozwiązanie technicznie byłoby możliwe, jednak wymagałoby poniesienia ogromnych kosztów i w dodatku tunel miałby znajdować się w okolicy Wisłoka, który w wyniku podniesienia wód gruntowych czy nadmiernych opadów deszczu, mógłby zalać drogę.

Mieszkańcy przedstawiali również pomysły na zagospodarowanie samego terenu kopca. Przewodniczący Rady Osiedla Pobitno Kazimierz Walat stwierdził, że dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie w tym miejscu pomnika związanego z tematyką Konfederacji Barskiej.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w pobliżu Kopca Konfederatów Barskich będzie jeszcze dostępny do wglądu dla chętnych do 19 lipca w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa przy ul. Jałowego 23 w pokoju 213. Natomiast do 2 sierpnia będzie można zgłaszać uwagi dotyczące założeń projektu, które następnie zostaną rozpatrzone przez władze miasta.

Wokul

Rysunek planu
Fot. Materiały Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

Rysunek planu
Fot. Materiały Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4