Wykonawca odmulania zalewu wybrany! Prace ruszą we wrześniu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 11 lipca 2019

Fot. Karol Woliński

W czwartek nastąpił wybór wykonawcy, który zajmie się odmulaniem rzeszowskiego zalewu. Otwarcie ofert w przetargu odbyło się 23 maja.

- W dniu 11 lipca br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dokonał wyboru oferty na realizację projektu „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok”, które obejmować będzie dwa kluczowe zadania, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - poinformował Krzysztof Gwizdak, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie.

Wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą robót jest konsorcjum firm: EFB Partner Jerzy Kruczyński z Serocka oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego S.A. z Warszawy.

- Zgodnie ze złożoną ofertą wartość tego przedsięwzięcia, realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wyniesie 48 mln 711 tys. 999,96 zł, z czego 85 proc. pochodzić będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - na podstawie umowy zawartej w dniu 25.05.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - wyjaśnił Krzysztof Gwizdak.

W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a konsorcjum wspomnianych firm.

- Zgodnie z przyjętymi założeniami, rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowane jest na miesiąc wrzesień, natomiast roboty związane z wydobywaniem osadów dennych, realizowane będą od października br. - zapowiedział przedstawiciel rzeszowskiego RZGW.

Wykonawca będzie miał obwiązek przenieść chronioną kotewkę w wyznaczone do tego celu miejsca, m.in. na Starym Wisłoczysku. W czasie odmulania na rzeszowskim zbiorniku wodnym pojawi się pływający refuler. W miesiącach jesienno-zimowych będzie trwała operacja zasysania mułu z dna zbiornika i odkładania go w miejscu obecnych zakrzaczeń po wschodniej stronie zalewu na południe od zapory.

Inwestycja Wód Polskich w Rzeszowie została podzielona na dwie fazy. Pierwsza, główna faza odmulania dotyczy odcinka zalewu od zapory do ul. Grabskiego. Ma on tylko ok. 1 km długości ale ma być wydobyte z niego aż 500 tys. metrów sześciennych mułu. Druga faza dotyczy odcinka w obszarze NATURA 2000 od ul. Grabskiego aż do okolic ulic Jana Pawła II i Senatorskiej. Ma on ponad 3 km długości ale ponieważ Wisłok na tym odcinku nie jest aż tak zamulony, jak w pobliżu zapory, to planowane jest wydobycie z niego jedynie 180 tys. metrów sześciennych mułu. Proces odmulania został rozłożony na kilka lat aż do 2023 r. Szczegółowo opisywaliśmy go TUTAJ.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4