100 stanowisk ładowania aut elektrycznych. Taki jest plan w Rzeszowie

KATEGORIA: INWESTYCJE / 21 maja 2020

Ładowarka do samochodów elektrycznych na parkingu przy ul. Pułaskiego
Fot. Karol Woliński

W planie najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się we wtorek 26 maja pojawiła się uchwała zawierająca plan budowy nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych. W związku z koniecznością stawiania na rozwiązania proekologiczne, samorządy zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych są zobowiązane do rozwijania tego typu infrastruktury. Na ten moment jak informują władze Rzeszowa, na terenie miasta funkcjonuje 6 tego typu stacji.

- W Rzeszowie obecnie mamy 6 tego typu stacji dysponujących 13 stanowiskami do ładowania. Znajdują się one na al. Krzyżanowskiego, przy Centrum Kulturalno-Handlowym Milenium Hall, na parkingu przy hali Podpromie, oraz przy ulicach Słowackiego, Pułaskiego i 8 Marca - twierdzi Agnieszka Siwak-Krzywonos z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Przypomnijmy, że od grudnia zeszłego roku w Rzeszowie funkcjonuje wypożyczalnia samochodów elektrycznych, za którą odpowiada firma 4Mobility. Do dyspozycji mieszkańców Rzeszowa w ramach tej usługi oddano 30 samochodów marki Nissan Leaf II generacji.

Docelowo w Rzeszowie według wymogów wspomnianej ustawy, która bierze pod uwagę liczbę mieszkańców, liczbę zarejestrowanych samochodów oraz liczbę samochodów przypadającą na 1000 mieszkańców, ma powstać 100 stanowisk do ładowania. Pierwotnie, według zapisów ustawy planowano, że taka liczba stanowisk miała być uruchomiona w Rzeszowie już pod koniec tego roku (tak zresztą jest w uchwale znajdującej się w porządku obrad Rady Miasta Rzeszowa), ale już wiemy, że termin ten nie zostanie dotrzymany. Dlatego też zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności władze Rzeszowa muszą opracować plan budowy tego typu infrastruktury.

Zakłada on, że w Rzeszowie będzie funkcjonowało 52 stacje ładowania dysponujące 104 stanowiskami o zróżnicowanej mocy ładowania. Za uruchomienie 34 stacji ładowania ma odpowiadać rzeszowski oddział PGE Dystrybucja S.A pełniący funkcję lokalnego operatora systemu elektroenergetycznego. Większość stacji realizowanych przez tę spółkę według planu ma zostać uruchomionych do końca 2022 roku.Oprócz tego swoje stacje ładowania chcą również uruchomić GO+Eauto, Greenway Polska, PKN Orlen oraz spółka PGE Nowa Energia.

Plan budowy ogólnodostępnych punktów ładowania w Rzeszowie, po uchwaleniu przez Radę Miasta Rzeszowa, zostanie opublikowany i przekazany do Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Na podstawie przekazanego planu, operator OSD opracuje szczegółowy program przyłączania projektowanych ogólnodostępnych punktów ładowania do sieci elektroenergetycznej.

Niedawno dwie ładowarki w Nowej Wsi koło Rzeszowa uruchomiła firma Tesla, znany producent samochodów elektrycznych.

Wokul

#ZachowajmyBezpiecznyDystans podczas spotkań z ludźmi

#dbajozdrowieinnych, tych którzy muszą pracować

#BadzmyRazemNaOdleglosc

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4