W Rzeszowie uruchomiono Wojskowe Centrum Rekrutacji. Jakie zmiany?

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 17 września 2020

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

W Rzeszowie zostało uruchomione Wojskowe Centrum Rekrutacji. Nowe rozwiązania, z których mogą skorzystać Polacy to wynik kolejnego etapu procesu reformy systemu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP.

WCR zostało uruchomione na terenie administrowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, na bazie Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Konopnickiej.

W czwartkowej (17 września) uroczystości wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, że to właśnie z myślą o napływie rekrutów do Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się wprowadzić zmiany, ułatwiające proces rekrutacji wszystkim ubiegającym się o służbę.

– Powodzenie tych zmian jest dla nas wszystkich bardzo ważne, ponieważ przed polskimi Siłami Zbrojnymi stoi bardzo poważne zadanie odbudowy rezerw osobowych – powiedziała wojewoda.

Rozwiązania, które od 2 września dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim to m. in. krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet czy Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności.

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin, jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Teraz ten czas został zredukowany z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.

***

Najważniejsze zmiany:

Portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, stworzono możliwość rekrutacji w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu ruszyły Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji, powoływane będą na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).

Szkolenie podstawowe – maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skrócono szkolenie podstawowe tzw. służbę przygotowawczą, zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.

Red.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4