Gdzie się podziała analiza zacieniania? Jak ratusz decydował o ul. Plenerowej

KATEGORIA: INWESTYCJE / 30 października 2020

Wizualizacja ogólna inwestycji projektowanej przy ul. Plenerowej.
Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Rada Miasta Rzeszowa wydała zgodę na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycjami towarzyszącymi w rejonie Wzgórz Staroniwskich przy ul. Plenerowej. Może być to pierwsza inwestycja mieszkaniowa zrealizowana w Rzeszowie w ramach specustawy mieszkaniowej zwanej Lex Deweloper. Nie obyło się jednak bez kontrowersji.

W planie inwestora – spółki Corpores, jest postawienie tam dwóch obiektów – jednego wyższego z funkcją mieszkalną, drugiego niższego przeznaczonego na funkcję usługową. Ten pierwszy zaprojektowano o wysokości 14 kondygnacji i 42 metrów w części centralnej i 4 kondygnacji i 12 m na skrzydłach. Znajdzie się tam od 142 do 146 mieszkań. Projekt przewiduje również parking na dwóch kondygnacjach podziemnych.

Jak można się było spodziewać, podczas dyskusji nad proponowaną uchwałą swój sprzeciw do niej zgłosiła Jolanta Kaźmierczak radna Platformy Obywatelskiej (także przewodnicząca Rady Osiedla im. Franciszka Kotuli i związana ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Projektant”). Jak zaznacza radna, problemem jest to, że mieszkańcy, którzy kupowali mieszkania w tej okolicy mieli mieć zapewnienia w ramach planu miejscowego, że nie staną w ich sąsiedztwie wyższe obiekty mieszkalne.

– Mieszkańcy ulicy Plenerowej zgłosili do Rady Osiedla, że są przeciwni tej inwestycji. Pogorszy ona ich warunki życia, zwiększy się ruch samochodowy. Gdy kupowali swoje nieruchomości to byli informowani, że nie będzie w tej okolicy wysokich budynków takich jak ten – powiedziała Jolanta Kaźmierczak.

Gdzie się podziała analiza zacieniania?

Z kolei radny PiS Robert Kultys zwracał uwagę na kwestię ustalenia stopnia oddziaływania planowanej inwestycji na funkcjonowanie mieszkańców sąsiadujących domów.

– Nie przekonuje mnie argument, że przy mniejszych budynkach nie mogą stać wyższe obiekty, to normalne zjawisko, często spotykane w istniejącej zabudowie i ja przeciw temu bym nie protestował. Kluczowa jest jednak sprawa zacieniania lokali obecnych mieszkańców. Zarówno właściciele okolicznych mieszkań jak i radni mają prawo dowiedzieć się, jak ten obiekt będzie oddziaływał na budynki sąsiednie w tej kwestii – zauważył Robert Kultys. Przypomniał, że projektant budynku w czasie obrad komisji gospodarki przestrzennej zgodził się na przedstawienie opinii publicznej na sesji Rady Miasta takiej analizy zacieniania sąsiednich budynków przy ul. Plenerowej.

Wspomniana analiza, mimo dostarczenia jej przez projektanta do ratusza, nie została jednak zaprezentowana podczas sesji rady, co najwyraźniej było spowodowane bałaganem w ustaleniach prac urzędników prezydenta. Z tego też względu część radnych uznała informację o planowanej inwestycji za niepełną i nie poparła uchwały.

Jak powinno się prezentować oddziaływanie nowych inwestycji…

Naszej redakcji udało się jednak dotrzeć do materiałów pokazujących wspomnianą analizę zacieniania. Dzięki uprzejmości architekta Stanisława Kokoszki przedstawiamy wizualizację zacieniania w dniach równonocy jesiennej i wiosennej czyli 21 marca i 23 września. W myśl przepisów prawa, każdy z lokali mieszkalnych powinien mieć możliwość doświetlenie w tych dniach przez minimum 3 godziny między 8:00 a 16:00. Z przedstawionych wizualizacji widać, że projektowana inwestycja spełnia te wymogi dla otaczającej zabudowy bez problemu. Budynek przy ul. Plenerowej 5 (gdzie najwięcej mieszkańców protestowało) praktycznie w ogóle nie jest zacieniany, natomiast kilka szeregówek stojących na północ od tego bloku zacieniane jest tylko w godzinach porannych przed godzina 10:00.

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Jeszcze lepsza sytuacja występuje w miesiącach letnich, gdy słońce „porusza się” wyższą ścieżka na niebie. Dla 22 czerwca analiza zacieniania wykazuje, że w godzinach między 8:00 a 16:00 praktycznie żaden okoliczny budynek mieszkalny przy ul. Plenerowej nie jest zacieniany.

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Proj. Arch. Stanisław Kokoszka

Ostatecznie Rada Miasta Rzeszowa przyjęła projekt uchwały zezwalający na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i obiektów towarzyszących przy ul. Plenerowej. Decyzja nie została jednak podjęta przy zdecydowanym poparciu radnych. Jedynie 11 z nich było zdecydowanie za, 6 się wstrzymało (głównie ze względu na nieprzedstawienie analizy zacieniania), a 5 było przeciw.

Dzięki decyzji Rady Miasta, inwestor będzie mógł składać wniosek o pozwolenie na budowę a po jego uzyskaniu przystąpić do realizacji budowy zaplanowanych budynków.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4