Bliżej do tunelu pod rondem Pobitno? Pięciu chętnych do projektu

KATEGORIA: INWESTYCJE / 11 lipca 2019

Fot. Materiał opracowany przez CzytajRzeszów.pl

Niedawno pisaliśmy o sporych problemach z miejskimi inwestycjami. Potencjalni wykonawcy prac projektowych i budowlanych składają w ogłaszanych przez ratusz przetargach oferty cenowe niekiedy wielokrotnie przewyższające założony przez miasto budżet danej inwestycji.

Podobne problemy pojawiły się w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej tunelu pod rondem Pobitno. Za pierwszym razem zgłosiły się cztery firmy, ale najtańsza z nich wyniosła ponad 1 mln 400 tys. zł, podczas gdy w budżecie założono zaledwie 350 tys. zł. Przetarg zatem unieważniono i powtórzono. Władze miasta na tym jednak nie poprzestały. Wysokie oferty wykonawców skłoniły ratusz także do podniesienia środków zapisanych na wykonanie projektu. Nowa kwota jaką zamierza przeznaczyć na ten cel miasto to 1 mln 450 tys. zł, a więc nieco więcej niż najtańsza z ofert w pierwszym podejściu.

Tym razem zgłosiło się 5 firm. Co ciekawe, najtańszą z ofert, opiewającą na 1 mln 402 tys. zł złożyła firma Mosty Gdańsk, która poprzednio… złożyła ofertę najdroższą – było to ponad 2 mln 373 tys. zł. Kolejna z ofert o wartości 1 mln 630 tys. zł pochodzi od firmy WYG International z Warszawy. Poprzednio to ona złożyła ofertę najtańszą (1 mln 406 tys. zł). Spółka Highway z Gdańska ocenia wartość prac na 1 mln 782 tys. zł (poprzednio nie startowała). Konsorcjum spółek Arcadis z Warszawy i MPRB z Krakowa proponuje kwotę 1 mln 832 tys. zł (poprzednio 1 mln 955 tys. zł). Ostatnia z ofert pochodzi od spółki Mosty Katowice i wynosi 2 mln 693 tys. zł.

Wygląda więc na to, że jeśli nie będzie przeszkód formalnych to wybrana może być najtańsza z ofert, która mieści się teraz w już podwyższonym przez miasto budżecie. Znając jednak różne zawirowania z ostatnich miesięcy (jak rezygnacja wybranego już wykonawcy rewitalizacji parku przy ul. Dąbrowskiego z podpisania umowy) należy zachować umiarkowany optymizm. Zastanawiać musi obniżenie w krótkim czasie przez firmę z Gdańska swojej wyceny o blisko milion zł.

Jeśli jednak dojdzie do podpisania umowy, to jak czytamy w specyfikacji przetargu zadaniem wykonawcy będzie: „opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, al. Armii Krajowej, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową sieci kolidujących oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID). Zakres opracowania obejmuje budowę tunelu w relacji al. Armii Krajowej - al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego o długości zależnej od przyjętego rozwiązania projektowego, przebudowę/rozbudowę istniejącego ronda „Pobitno” celem usprawnienia i poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego wraz z budową/przebudową: zjazdów, oświetlenia, odwodnienia drogi, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, budową chodników o efektywnej szerokości 2 m oraz ciągów pieszo-rowerowych o szerokości ok. 3,5 m”.

Termin opracowania dokumentacji został wyznaczony przez ratusz na 31 maja 2020 r. Wcześniej urzędnicy zakładali, że ma ona powstać do 30 listopada 2019 r. Tym samym realizacja inwestycji, na której budowę trzeba jeszcze będzie i tak znaleźć pieniądze, przesunie się nieco w czasie.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4