„Centra opiekuńczo-mieszkalne” wesprą niepełnosprawnych

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 lipca 2019

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Małgorzata Dankowska (z lewej) i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Już od 1 sierpnia tego roku jednostki samorządu terytorialnego będą miały możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który ma na celu organizację usług zamieszkiwania dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dofinansowanie będzie można uzyskać na budowę nowego centrum, a także działalność bieżącą tego typu placówki.

- Zachęcamy jednostki samorządów gminnych i powiatowych do tego, aby składały wnioski o dofinansowanie w ramach tego programu. Pozyskane środki na pewno pomogą w tworzeniu oraz prowadzeniu placówek opiekuńczo mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych - mówiła w środę na konferencji wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy z nich dotyczy samego utworzenia centrum i tutaj dofinansowanie będzie obejmowało budowę nowego obiektu oraz jego wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczeń czy monitoring. Samorządy będą mogły również pozyskać środki na zakup budynku pod kątem stworzenia tam centra opiekuńczo-mieszkalnego lub zmiany przeznaczenia budynku, który należy do samorządu. Kwota wsparcia finansowego w tym module wynosi 100 procent, co zdaniem dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim Małgorzaty Dankowskiej, powinno zachęcić samorządy do składania wniosków.

- Są to bardzo atrakcyjne warunki dla jednostek samorządu terytorialnego. Takie centra będą mogły liczyć nie więcej niż 20 uczestników i będą one mogły funkcjonować jako całodobowe placówki, lub też w charakterze dziennym - stwierdziła Małgorzata Dankowska.

Drugi moduł programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” będzie dotyczył funkcjonowania już istniejących placówek zajmujących się opieką osób niepełnosprawnych. W ramach tej części programu, samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie dotyczące utrzymania działalności centrum (m.in. zapewnienie dostaw podstawowych mediów, opłacanie podatków i podstawowych opłat, czy wyżywienie) oraz ponoszenia kosztów związanych z transportem uczestników programu oraz wynagrodzenia kadry placówki.

Dofinansowanie w tym module będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 zł za godzinę pobytu uczestnika programu przy maksymalnie 8 godzinach pobytu przy zakresie usług dziennych centrum oraz 5 tys. zł miesięcznie na 1 uczestnika programu w ramach usług o zakresie całodobowym.

Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 50 mln zł w skali kraju. Wnioski będzie można składać już od 1 sierpnia.

Szczegóły TUTAJ.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4