Jak możemy przygotować nasze dzieci do tego, aby były fajnymi dorosłymi?

KATEGORIA: EDUKACJA / 10 lutego 2019

Fot. pixaba

Okres dojrzewania jest punktem zwrotnym w relacjach między rodzicami i dziećmi. Młodzież staje się coraz mniej chętna do opowiadania o swoim coraz to bogatszym życiu osobistym, a rodzice z całych sił starają się te informacje od nich wydobyć lub wręcz przeciwnie - zupełnie nie interesują się tym co dziecko ma do powiedzenia. Opiekunowie starają się trzymać wychowanie swojego dziecka pod kontrolą, zaczyna się więc ograniczanie ich wolności i narzucanie reguł, które często w niewłaściwy sposób dziecku przekazane, stają się przyczyną wielu konfliktów w rodzinie. Istotny jest fakt, że wychowanie, które dziecko otrzymuje od rodziców oraz atmosfera jaka panuje w domu, mają kluczowe znaczenie dla jego zdrowego rozwoju w szkole, a później w dorosłym życiu. To dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania się pomiędzy członkami rodziny, która ma ogromny wpływ na rozwój psychiczny i emocjonalny dorastającego nastolatka.

„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…” to tytuł konferencji wychowawczej, która odbyła się 8 lutego 2019 r. (piątek) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Było to już drugie tego typu wydarzenie w naszym mieście, które patronatem honorowym objęła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Pierwsza konferencja wychowawcza odbyła się w grudniu ubiegłego roku. Adresatami spotkania byli rodzice, nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych, którzy w pracują dziećmi, młodzieżą i mają wpływ na ich rozwój i wychowanie.

„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…”. Konferencja wychowawcza - 8 lutego 2019 r. (piątek) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Fot. Kamila Szeliga

Na konferencji wygłoszone zostały trzy prezentacje, poprowadzone przez psychologów, pedagogów i trenerów personalnych. Wystąpienia dotyczyły budowania relacji: dziecko-rodzic lub uczeń-nauczyciel. Zostały podjęte rozważania o różnych sposobach wspierania młodego pokolenia i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań problemów, które pojawiają się w okresie dorastania.

- Zachęcam żeby zadać sobie pytanie: Czy ja jestem takim dorosłym jakim chcę, żeby było moje dziecko albo uczeń z mojej klasy? Czy swoją postawą rzeczywiście inspiruję tych młodych ludzi żeby oni stawali się lepszymi osobami? Musimy pamiętać, że dzieci i młodzież uczą się głównie przez naśladowanie. Może być tak, że będziemy świetnie wyszkoleni, będziemy mieć ogromną wiedzę, ale nic z tego nie przełożymy do naszych domów i naszych szkół jeśli sami się na początku nie zmienimy, jeśli sami nie zaczniemy tego stosować – apelowała na konferencji psycholog Monika Chochla.

Wielokrotnie podkreślano jak ważną rolę w wychowaniu dziecka odgrywa sposób w jaki się z nim komunikujemy. Kluczem do poprawy relacji z dorastającym człowiekiem jest rozmawianie w taki sposób, aby nie czuł się on atakowany. W tym celu należy wypowiadać się z szacunkiem i empatią w stosunku do naszego dziecka bądź ucznia. Swoją postawą należy zachęcać go do podejmowania rozmowy i wysłuchiwać jego opinii, a nie tylko ustalać zasady i wydawać polecenia.

- Ważne jest, żeby w relacji z dorastającymi dziećmi, rodzice nie zachowywali się jak nastolatkowie. Trzeba reagować dojrzale na niedojrzałe zachowania i pamiętać o najważniejszym, że nasze dzieci mają prawo do niedojrzałości, my nie – podkreślała w swoim wykładzie pt. „Rzecz o czterdziestoletnich nastolatkach” psycholog oraz trener umiejętności psychospołecznych Magdalena Łuszczki. Aby chronić psychikę nastoletniego dziecka, trzeba je mądrze wspierać i nie dodawać mu dodatkowych trosk i napięć, które i tak w tym wieku towarzyszą mu na każdym kroku. Trudnych sytuacji i emocji nie da się uniknąć, nie można jednak zapominać, że zadaniem każdego rodzica jest bezpieczne „odprowadzenie” dziecka do okresu jego dojrzałości. Trzeba mieć świadomość, że to jak sobie podczas tej „podróży w dorosłość” poradzi i w jaki sposób ukształtuje ona tego młodego, niedojrzałego jeszcze człowieka, będzie później rzutować na to jakim dorosłym będzie w przyszłości. Należy dołożyć zatem wszelkich starań, aby nasi podopieczni wyrośli na „fajnych dorosłych”.

***

Czas ferii to moim zdaniem doskonały moment, żeby ocenić nasze wzajemne relacje. Czy jesteśmy rodzicem otwartym na swoje dziecko, czy traktujemy je jako partnera do rozmowy, a może podchodzimy do relacji z nim podmiotowo? Wydaje mi się, że żaden czas nie jest zbyt późny, by we właściwy i kreatywny sposób porozumieć się z naszymi dziećmi. Z czasem może być trudniej, ale nigdy nie powinniśmy rezygnować z poprawy wspólnych relacji i wzajemnego zrozumienia - nawet jeżeli nasze familiarne stosunki są konfliktowe. Nie poddawajmy się – rozmawiajmy, spędzajmy czas ze sobą, żyjmy razem, a nie obok siebie. Nie stracimy na autorytecie dorosłego, jeżeli pokażemy swojemu dziecku, że kiedyś też byliśmy w jego wieku i czasem też popełnialiśmy szaleństwa i postępowaliśmy głupio – i zróbmy to szczerze. Prawdopodobnie nasze dziecko otworzy się na nas bardziej i zechce podzielić się z nami swoimi obawami, problemami i radościami. Taka szczera rozmowa może czasem nie tylko poprawić relacje w rodzinie ale i uchronić nasze dzieci od naprawdę poważnych problemów, a nawet uratować im życie.

Kamila Szeliga

„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…”. Konferencja wychowawcza - 8 lutego 2019 r. (piątek) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Fot. Kamila Szeliga

„Na granicy światów: dzieciństwa i dorosłości. Klucze do serca buntującego się dziecka…”. Konferencja wychowawcza - 8 lutego 2019 r. (piątek) w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Fot. Kamila Szeliga

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4