Na Nowym Mieście będą ponownie wybierać Radę Osiedla. Do tej pory się nie udało

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 2 listopada 2018

Kiedy w lecie br. mieszkańcy Nowego Miasta protestowali przeciwko planom budowy drogi i budynków mieszkalnych na osiedlu, na spotkania w tej sprawie przychodziły tłumy. Czy tym razem, 8 listopada frekwencja będzie dostatecznie duża, by udało się w końcu wyłonić Radę Osiedla?
Fot. Paweł Bialic

Największe rzeszowskie osiedle funkcjonuje bez własnej Rady Osiedla. Chociaż Nowe Miasto liczy blisko 14 tysięcy osób, to w tej kadencji nie udało się jej wyłonić.

Już niedługo odbędą się ponowna próba wyboru Rady Osiedla na Nowym Mieście. Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta podjęła 28 sierpnia bieżącego roku.

Wybory zostaną przeprowadzone w 8 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, przy al. Rejtana 30.

Aby wybory tym razem się udały, bardzo ważna jest frekwencja. Zgodnie ze Statutem Osiedla wybory przeprowadzane na wniosek mieszkańców są ważne, jeśli uczestniczyło w nich co najmniej 100 mieszkańców osiedla.

Wybory do Rady Osiedla przeprowadzane są w formie zebrania wyborczego, w czasie którego odbywa się zgłaszanie kandydatów. Wybory są powszechne, a prawo wybierania ma każda osoba zamieszkała na terenie osiedla, która w dniu wyborów ma ukończone 18 lat. W razie wątpliwości co do zamieszkiwania na osiedlu, przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać komisji wyborczej dokument stwierdzający jego tożsamość. W przypadku wątpliwości co do faktu zamieszkiwania wyborcy na terenie osiedla, wyborca, na żądanie komisji, winien powołać się na świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych komisji. Wybranym w skład Rady może być każdy mieszkaniec Rzeszowa, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.

Wybory są równe - wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Wybory są także bezpośrednie - wyborcy wybierają bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych w osiedlu na zebraniu wyborczym. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

Oprócz Nowego Miasta, także dwa inne rzeszowskie osiedla funkcjonują wciąż bez rad osiedli, ponieważ nie udało się ich tam wybrać. Chodzi o osiedla Śródmieście Południe i Króla Stanisława Augusta.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4