Koniec wieczystego użytkowania. Własność gruntu z dużą bonifikatą do 60 proc.

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 3 grudnia 2018

Fot. Archiwum portalu TWiNN.pl

Od 1 stycznia 2019 r. rozpocznie się operacja przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przygotowany na najbliższą (4 grudnia) sesję Rady Miasta projekt uchwały zakłada wprowadzenie bonifikat przy uiszczeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie. Jeśli opłata zostanie uiszczona w tym samym roku, w którym nastąpiło przekształcenie, bonifikata będzie wynosić 60 proc.

Uwłaszczenie kilku milionów Polaków na ich mieszkaniach zapowiedział w Rzeszowie w czerwcu premier Mateusz Morawiecki. Dotychczas ułamkowe części gruntów pod budynkami przypadające na poszczególne mieszkania nie były własności posiadaczy mieszkań. Dysponowali nimi w formie tzw. wieczystego użytkowania, która w świecie jest ewenementem. Teraz ten PRL-owski relikt ma być likwidowany. W pierwszej kolejności stanie się tak w odniesieniu do budynków mieszkalnych. Ustawa w tej sprawie została przyjęta w lipcu.

Zgodnie z nowym prawem nowi właściciele gruntów będą przez 20 lat ponosić opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie równej wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania. Ustawa dopuszcza jednak możliwość jednorazowego wniesienia opłaty. Będzie to kwota jaka pozostała do spłaty w każdym momencie wspomnianego 20-letniego okresu. W stosunku do gruntów Skarbu Państwa w ustawie wprowadzono jednak bonifikaty wynoszące do 60 proc.

Jak mówił również w Rzeszowie premier Morawiecki, rząd zachęca samorządy do wprowadzenia podobnych ulg odnośnie gruntów będących ich własnością. Uchwała przygotowana przez Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa jest więc pozytywną odpowiedzią na ten postulat. Ustawa nie mogła jednak narzucić samorządom obowiązku stosowania bonifikat, bez rekompensaty utraconej korzyści, bo opłaty za wieczyste użytkowanie zasilały budżety samorządowe. Ustawodawca zostawił w tej kwestii wolną rękę władzom samorządowym.

Miejscy urzędnicy argumentują w uzasadnieniu do projektu uchwały, że w celu równego traktowania wieczystych użytkowników na terenie Rzeszowa proponuje się przyjęcie wysokości bonifikat od opłaty jednorazowej w wysokości jaka została przyjęta ustawą. W ten sposób nie będzie różnicowania przyszłych właścicieli gruntu niezależnie od tego czy posiadają mieszkanie położone na gruntach należących do samorządu czy do Skarbu Państwa.

Bonifikata obejmie osoby fizyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Wysokość bonifikaty to 60 proc., gdy opłata jednorazowa została wniesiona w tym samym roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata będzie wnoszona w latach kolejnych, wysokość bonifikaty będzie stopniowo maleć. I tak, jeśli wniesienie opłaty nastąpi w drugim roku po przekształceniu, bonifikata wyniesie 50 proc. W trzecim roku – 40 proc., w czwartym – 30 proc., w piątym – 20 proc. i w szóstym – 10 proc.

Bonifikaty zostaną zastosowane jeśli w dniu złożenia wniosku o bonifikatę, „prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegającej przekształceniu, jest ujawnione w treści księgi wieczystej”. Jeśli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu zostanie doręczone właścicielowi po 1 grudnia 2019 r., będzie on mógł wnieść opłatę jednorazową w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia nie tracąc prawa do 60 proc. bonifikaty.

Z projektem uchwały można zapoznać się TUTAJ.

Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4