Afera podkarpacka. Wyższy wyrok dla byłej prokurator Anny H. Skazana na 6 lat

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 17 stycznia 2022

Fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Tarnowie, utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący byłą prokurator apelacyjną w Rzeszowie Annę H., na karę sześciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Tarnowski sąd rozpoznawał apelację po skutecznej kasacji śląskiego prokuratora od wyroku wydanego w drugiej instancji, który był dużo niższy – wynosił 3,5 roku. O ostatecznym wyroku, który zapadł w piątek, w poniedziałek (17 stycznia) poinformowała Prokuratura Krajowa.

Sprawa Anny H. jest częścią tzw. afery podkarpackiej, w którą uwikłani są politycy, przedsiębiorcy, duchowni, prokuratorzy i urzędnicy. Niedawno Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko Janowi B. i 11 innym osobom, oskarżonym łącznie o popełnienie 26 przestępstw.

Jakie były zarzuty?

Anna H. została prokuratorem apelacyjnym w Rzeszowie 14 grudnia 2007 roku. W związku z informacjami o jej działaniach korupcyjnych zostało wszczęte przeciwko niej śledztwo, które zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Podczas wyjaśnień składanych w prokuraturze i w sądzie Anna H. nie przyznała się do winy.

W akcie oskarżenia byłej prokurator przedstawiono sześć zarzutów. Dwa z nich dotyczyły przyjmowania korzyści majątkowych - łącznie 170 tys. zł, markowych alkoholi oraz usługi budowlanej od podkarpackiego przedsiębiorcy, prezesa zarządu spółki z o.o. zajmującej się dystrybucją paliw Mariana D. W zamian za łapówki Anna H., która powoływała się na wpływy w instytucjach państwowych (m.in. w prokuraturze i Izbie Skarbowej), miała podejmować się załatwiania dla tego biznesmena różnych spraw.

Zarzuty wobec Anny H. dotyczyły również kierowania aktów oskarżenia w sprawach inicjowanych przez Mariana D., wywierania wpływu na dyrektora Izby Skarbowej w celu uzyskania pozytywnych decyzji podatkowych, a także załatwienia pozytywnej oceny egzaminu adwokackiego dla córki Mariana D.

Kolejne dwa zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień i ujawnienia tajemnicy służbowej, oraz wpłynięcia w ten sposób na przebieg konkursów na stanowiska urzędnicze w ówczesnej Prokuraturze Apelacyjnej w Rzeszowie. Piątym zarzucanym przestępstwem było przedłożenie fałszywych dokumentów w celu uzyskania 350 tys. zł pożyczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, a szóstym - złożona prokuratorowi obietnica awansu w zamian za doprowadzenie do uchylenia decyzji o karze pieniężnej nałożonej na jednego z biegłych.

Pierwszy wyrok

Wyrokiem z 18 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie skazał Annę H. za popełnienie szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego poprzez ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową, a także przedłożenie w instytucji dysponującej środkami publicznymi poświadczającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania pożyczki. Sąd wymierzył oskarżonej karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz wykonywania m.in. zawodu prokuratora przez okres 10 lat.

Częściowe uniewinnienie w drugiej instancji

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Okręgowy w Tarnowie, który po rozpoznaniu apelacji obrońcy Anny H., uniewinnił ją od przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 60 000 zł w zamian za obietnicę podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy dla Mariana D. Sąd odwoławczy obniżył orzeczoną wobec Anny H. karę łączną do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa do lat 8.

Sąd uznał, że Anna H. pieniądze przyjęła, ale w konkretnych okolicznościach, w jakich to nastąpiło, nie było to zachowanie polegające na tak zwanej sprzedajności urzędniczej.

Zarzuty kasacji prokuratora

Wyrok sądu drugiej instancji w części dotyczącej uniewinnienia Anny H. skutecznie zaskarżył prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Rozpoznający kasację Sąd Najwyższy zgodził się ze stanowiskiem prokuratora, który wskazywał, że sąd powszechny ograniczył się do ich wyrywkowej, a przez to arbitralnej kontroli, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego uniewinnienia.

W ocenie prokuratora, dowody zebrane w sprawie, ocenione w sposób kompleksowy, jednoznacznie wskazują, że gotówka, którą przyjęła oskarżona, miała charakter łapówki. W kasacji podniesiono, że wbrew stanowisku sądu okręgowego, pieniądze przekazane oskarżonej nie stanowiły pożyczki. Jak ustalono, oskarżona przyjęła bowiem tę kwotę z przeznaczeniem na budowę domu w zamian za obietnicę załatwienia spraw, powołując się na pełnioną funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie oraz posiadanie wpływów w instytucjach państwowych i samorządowych.

Po wyroku Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2021 r. uwzględniającego kasację prokuratora, Sąd Okręgowy w Tarnowie wyrokiem z 14 stycznia 2022 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Annę H. na karę sześciu lat bezwzględnego pozbawienia wolności, uwzględniając zarzut przyjęcia korzyści majątkowej 60 tys. złotych, od którego uprzednio ją uniewinnił.

Anna H. odbywa obecnie karę pozbawienia wolności. Z zawodu prokuratora została wydalona 17 czerwca 2016 r.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4