Rewitalizacja targowisk: będą lepsze warunki dla lokalnych sprzedawców?

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 24 lipca 2019

Fot. Kamila Szeliga

Pieniądze na realizację nowoczesnych targowisk trafią do Mielca, Ropczyc i Nowej Sarzyny. Umowy z samorządowcami podpisali w środę marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch. Wsparcie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich waha się od 830 tys. zł do prawie 1 mln zł. Celem budowy targowisk jest stworzenie odpowiednich warunków sprzedaży lokalnym przedsiębiorcom, z pominięciem pośredników. Ma to obniżyć koszty zakupu produktów, a przez to przyczynić się do zwiększenia ich sprzedaży.

- Zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób mogło w sposób bezpośredni sprzedawać produkty wyprodukowane przez siebie i oczywiście żeby robili to w godnych warunkach. Środki kierowane na targowiska podniosą z pewnością jakość sprzedaży produktów wyprodukowanych przez lokalnych przedsiębiorców - tłumaczył wicemarszałek Piotr Pilch.

Dzięki inicjatywie zapewnione będą bezpieczne i komfortowe warunki do prowadzenia działalności handlowej, co ma pozytywnie wpłynąć na możliwość promocji produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych, wytwarzanych bezpośrednio u rolników. Targowiska mają być nowoczesnymi miejscami handlu i muszą spełniać określone standardy, m. in. muszą być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej kanalizacyjnej. Ponadto dostępne mają być zadaszone stoiska, na których prowadzona będzie sprzedaż oraz miejsca parkingowe.

- Zdajemy sobie sprawę jak ważne są targowiska dla społeczności lokalnej danego miasta. Jest to nie tylko handel, ale miejsce spotkań wielu pokoleń, połączone z zakupami produktów naturalnych, takich, które zostały wyprodukowane w naszym województwie. Cieszę się, że te targowiska będą się mogły zmieniać i będą przystosowane do czasów i potrzeb XXI w. – mówił na konferencji prezydent Mielca Jacek Wiśniewski.

- To bardzo dobra inicjatywa. Targowiska to także element społeczny każdego miasta i miasteczka. To także miejsce spotkań, dlatego niezwykle istotnym jest aby te miejsca były dobrze zorganizowane. To bardzo dobra inicjatywa, która pozytywnie wpływa na rozwój rolnictwa i całego Podkarpacia – dodał burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel.

- Dziś mamy targowisko, które jest z minionej epoki. Obecne czasy mają swoje wymogi. Lepsza infrastruktura, lepsze warunki do handlu dla rolników, ogrodników, sadowników - to dobra idea, którą warto wspierać. Cieszę się, że coraz więcej miast dba o tę infrastrukturę. Cieszę, że służą temu dobrze wykorzystane środki europejskie – mówił z kolei burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak.

Na początku roku samorząd województwa podkarpackiego prowadził nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

- Targowiska uzyskają nową jakość, nowe możliwości i zapewnią wysoki komfort pracy sprzedawcom. Chcemy, aby ich praca odbywała się w jak najlepszych warunkach – zapewniał marszałek Władysław Ortyl.

Celem pośrednim tworzenia obiektów targowych jest identyfikacja logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, co ma podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie możliwości wsparcia uzyskanego ze środków PROW, dlatego też każde targowisko będzie oznaczone tablicą „Mój rynek”. Łączna kwota pomocy ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi ponad 2,5 mln zł.

Gmina Miejska Mielec na przebudowę targowiska miejskiego Hala Targowa w Mielcu otrzyma 828 tys. 280 zł, Gmina Ropczyce na zaprojektowanie i przebudowę targowiska w Ropczycach otrzyma 810 tys. 221 zł, a Gmina Nowa Sarzyna na przebudowę placu targowego w Nowej Sarzynie otrzyma 994 tys. 236 zł.

Kam.

Fot. Kamila Szeliga

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4