Matysówka i Miłocin od 2019 r. w Rzeszowie. Oficjalnie przecięto wstęgi

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 31 grudnia 2018

Włączenie Matysówki do Rzeszowa uczczono okolicznościowym toastem lampką szampana. W środku radne z Matysówki: Krystyna Stachowska i Danuta Szyszka oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc
Fot. Karol Woliński

Mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych, około 100 mieszkańców Matysówki oraz Rzeszowa wraz z władzami miasta wzięło udział w południe w Sylwestra w uroczystościach zorganizowanych na dotychczasowej granicy obu miejscowości. Były one związane z włączeniem tego sołectwa do Rzeszowa, co nastąpi już 1 stycznia 2019 roku. Był czas na regionalne piosenki, rzeszowski hejnał, lampkę szampana oraz zapowiedzi inwestycji na nowym terytorium stolicy Podkarpacia.

Wraz z nowymi terenami Rzeszów pozyska dwie nowe radne, które dotychczas zasiadały w Radzie Miejskiej w Tyczynie – Danutę Szyszkę, która pełniła do tej pory także funkcję sołtysa Matysówki oraz Krystynę Stachowską. Tuż przed uroczystością obie radne wraz z mieszkańcami opowiadali o korzyściach przyłączenia do Rzeszowa.

- Oczywiście głównymi powodami przystąpienia do Rzeszowa były obietnice inwestycji, które wierzymy, że będą w zrealizowane w Matysówce - powiedziała Krystyna Stachowska.

Radna Krystyna Stachowska wspomniała tutaj o konieczności budowy dróg i chodników w Matysówce oraz budowie szkoły czy ośrodka zdrowia. – Są to najpilniejsze sprawy w naszej miejscowości, dopiero po ich zrealizowaniu, będzie można snuć plany w sprawie kolejnych inwestycji - mówiła nowa radna Rzeszowa.

Wśród mieszkańców Matysówki dało się usłyszeć optymizm połączony z nutą niepewności.

- Na razie się cieszymy, a czy będą z tego korzyści to dopiero się okaże – mówił jeden z mieszkańców Matysówki. Prezydent Tadeusz Ferenc powiedział natomiast, że droga Matysówki do Rzeszowa wcale nie była łatwa i przyjemna.

- Kiedyś wydawało się, że szybciej dojdzie do połączenia, taką deklaracje składał wicepremier Janusz Piechociński. Jednak później jeden z dygnitarzy rządowych, którego nazwiska nie wspomnę sprawę wyhamował, ale na szczęście udało nam się osiągnąć cel i Matysówka od jutra będzie częścią Rzeszowa - stwierdził prezydent.

Tadeusz Ferenc zapewniał również, że władze miasta będą starały rozwijać nowo przyłączony teren.

- Będziemy dbać o tę miejscowość, jest ona pięknie położona i ma bardzo duże możliwości jeżeli chodzi o rozwój - deklarował prezydent Ferenc.

Oprócz sołectwa Matysówka, do Rzeszowa od 1 stycznia włączone zostanie również sołectwo Miłocin, gdzie o godz. 14.00 również odbyły się podobne uroczystości.

Sołectwo Matysówka liczy ok. 1600 mieszkańców i obejmuje 529,77 ha powierzchni, natomiast sołectwo Miłocin zamieszkuje ok. 700 osób i posiada 90,25 ha powierzchni. Po powiększeniu, od 1 stycznia 2019 r. powierzchnia Rzeszowa urośnie o 6,2 km kw. do 126,6 km kw., a liczba mieszkańców zwiększy się o prawie 2300 osób do ponad 193 tys. osób.

Urząd Miasta Rzeszowa od 2 stycznia 2019 r. (środa) uruchamia dodatkowe Punkty Obsługi Mieszkańców w obu włączanych sołectwach. O tym jakie formalności czekają nowych obywateli Rzeszowa piszemy TUTAJ.

Karol Woliński

Uroczyste przecięcie wstęgi
Fot. Karol Woliński

Przemówienie Tadeusza Ferenca
Fot. Karol Woliński

Hejnał rzeszowski
Fot. Karol Woliński

Radna Krystyna Stachowska (w środku) mówiła o konieczności budowy dróg i chodników w Matysówce oraz budowie szkoły czy ośrodka zdrowia. Z lewej druga radna i zarazem sołtys wsi Danuta Szyszka
Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4