Dlaczego wycięto drzewa? To nie parking marszałka, ale rozbudowa szpitala

KATEGORIA: INWESTYCJE / 1 listopada 2018

Wycięte drzewa na terenie Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc od strony ul. Lubelskiej
Fot. Paweł Bialic

„A tak zniknął stary sad jabłoniowy przy szpitalu miejskim, aby samochody pracowników pana marszałka miały gdzie parkować...” – wpis takiej treści umieścił kilka dni temu jeden z mieszkańców miasta na popularnej grupie „Sąsiedzi Rzeszów” na Facebooku. Chodzi o teren przy ul. Lubelskiej. Pod postem rozgorzała dyskusja, bo każda wycinka drzew na terenie miasta wywołuje obecnie sprzeciwy. Wpisy z podobną sugestią opublikowano także w innych miejscach. Czy jednak informacje te są prawdziwe? Pod wspomnianym postem pojawiły się także głosy wyjaśniające, że owszem chodzi o przygotowania do inwestycji, ale wcale nie takiej jak zasugerował jego autor. Sprawdziliśmy więc dlaczego drzewa musiały zniknąć i jaki jest stan faktyczny.

Teren, na którym wycięto drzewa przylega nie do szpitala miejskiego, jak napisał mieszkaniec, choć jest w jego sąsiedztwie, a do obiektów Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc (PCChP) wchodzącego w skład Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Centrum przy ul. Rycerskiej potocznie jest przez rzeszowian określane jako szpital gruźliczy albo płucny. Sugestia, że w miejscu wyciętych drzew ma powstać parking dla „pracowników pana marszałka” wzięła się zapewne stąd, że niedaleko od szpitala powstaje nowy budynek Urzędu Marszałkowskiego, ale nie jest prawdziwa.

Inwestycja jaka jest planowana na tym terenie to rozbudowa PCChP. Pisaliśmy o niej już TUTAJ. Oficjalna nazwa projektu to „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”. Jest ona realizowana w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura służby zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1.Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO WP na lata 2014-2020.

- Głównym założeniem jest przeniesienie Kliniki Gruźlicy i Chorób Płuc, która obecnie znajduje się w budynku „Pałacu” do dobudowanego budynku - wyjaśnia Aleksandra Gorzelak-Nieduży z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. - Inwestycja ma pozwolenie na budowę i stosowne uzgodnienia, w tym pozwolenie na wycinkę drzew. Wycinki drzew dokonano dla przygotowania procesu inwestycyjnego. Prace zostały wykonane zgodnie ze stosownym pozwoleniem, po okresie lęgowym, pod nadzorem ornitologa.

Wspomniana klinika mieści się obecnie w dawnym pałacu Jędrzejowiczów, którego stan techniczny jest od lat fatalny. Od dawna mówi się o wyprowadzce kliniki z zabytkowego budynku. Ma to w końcu umożliwić planowana inwestycja.

- Przewidywany koszt realizacji I etapu wynosi około 46 mln zł - dodaje Aleksandra Gorzelak-Nieduży.

Kiedy wobec tego ruszy budowa?

- W listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 2021 r. - wyjaśnia przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego.

Do obecnego obiektu PCChP od strony ul. Lubelskiej zostanie dobudowane nowe zachodnie skrzydło, a istniejąca część budynku będzie nadbudowana i zmodernizowana. Powstanie też dodatkowa droga przeciwpożarowa z wyjazdem bezpośrednio do ul. Lubelskiej, a także miejsca parkingowe. Poniżej prezentujemy wizualizacje nowego obiektu.

Tomasz Wrzesiński

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

Fot. Paweł Bialic

W tym miejscu do istniejącego budynku PCChP zostanie dobudowane nowe skrzydło szpitala płucnego
Fot. Paweł Bialic

Wizualizacja nowego budynku PCChP
Fot. Urząd Marszałkowski

Wizualizacja nowego budynku PCChP
Fot. Urząd Marszałkowski

Wizualizacja nowego budynku PCChP
Fot. Urząd Marszałkowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4