Umowa na dokumentację rozbudowy łącznika do autostrady A4 podpisana

KATEGORIA: INWESTYCJE / 3 stycznia 2019

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

W Starostwie Powiatowym w Rzeszowie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy łącznika autostrady A4 od granic miasta do węzła Rzeszów – Północ.

Umowa została zawarta pomiędzy powiatem rzeszowskim i Stanisławem Salaburą prowadzącym działalność gospodarczą pn. Stanisław Salabura Nadzory i Projektowanie Budownictwa Lądowego z siedzibą Jarosławiu.

Chodzi o dokumentację rozbudowy odcinka dawnej drogi nr 9 przebiegającej przez trzy miejscowości: Rudna Mała, Pogwizdów Nowy i Zaczernie w powiecie rzeszowskim. Początek rozbudowywanej drogi znajduje się na wysokości Szpitala Św. Rodziny w Rudnej Małej. Jej koniec będzie zlokalizowany na nowej granicy administracyjnej Rzeszowa, która zmieniła się po włączeniu 1 stycznia 2019 r. sołectwa Miłocin do miasta.

Inwestycja ma objąć rozbudowę drogi głównej na odcinku ok. 2,765 km, a także rozbudowę dróg gminnych i powiatowych w obrębie skrzyżowań. W ciągu łącznika do autostrady mają powstać dwie jezdnie o szerokości 7 m.

Firma z Jarosławia wygrała przetarg na przygotowanie dokumentacji. Była jednym z trzech oferentów proponując zarazem najniższą cenę 595,5 tys. zł. Firma Your Investment Sp. z o.o. z Krakowa zaproponowała wykonanie dokumentacji za 723 tys. 732 zł, natomiast Promost Consulting z Rzeszowa wyceniła swoje prace na 1 mln 168,5 tys. zł. Ponieważ powiat przeznaczył na wykonanie zadania 672 tys. 58,35 zł, tylko oferta firmy z Jarosławia zmieściła się w tej kwocie.

W ramach zadanie pod nazwą: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” zwycięski wykonawca ma opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne zezwolenia oraz opinię do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do 30 czerwca 2019 r. Natomiast do 30 września bieżącego roku wykonawca będzie musiał zrealizować całość zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Powiat rzeszowski zajmie się modernizacją odcinka drogi przebiegającego na jego terenie, natomiast miasto zajmie się odcinkiem drogi na terenie włączonego kilka dni temu do Rzeszowa Miłocina.

Red.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4