Ścieżka rowerowa przy al. Wyzwolenia będzie kosztować prawie 2 mln zł

KATEGORIA: INWESTYCJE / 6 lutego 2019

Ścieżka rowerowa wraz z nowym chodnikiem ma powstać w miejscu obecnego chodnika i pasa zieleni wzdłuż al. Wyzwolenia
Fot. Tomasz Wrzesiński

O tej inwestycji informowaliśmy już kilka razy. Sprawa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Wyzwolenia ciągnie się od kilku miesięcy. Najpierw były dwa przetargi, w których nie zgłosił się żaden wykonawca. Potem, w trzecim przetargu pojawiły się cztery oferty firm, jednak wszystkie przekraczały środki jakie zarezerwowano na ten cel w budżecie miasta.

Oferty otwarto 27 listopada ub. r. Prawie dwa miesiące urzędnikom i władzom miasta zajęło jednak podejmowanie decyzji w sprawie przetargu. Zdecydowano się na dołożenie brakującej kwoty. W budżecie na budowę ścieżki było pierwotnie przeznaczone 1,498 mln zł. Najtańsza oferta jaką przedstawiło Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa opiewała tymczasem na ponad 1,97 mln zł. Ostatecznie końcem stycznia zapadła decyzja o wyborze oferty MPDiM.

Ścieżka rowerowa od długości ponad 1,2 km ma powstać po południowej stronie al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Osmeckiego. Zakres robót ma obejmować budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 metra oraz pełnej konstrukcji chodnika; budowę betonowych zatok autobusowych; przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego; przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach al. Wyzwolenia z ul. Krakowską i al. Wyzwolenia z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej oraz przebudowę i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu.

Roboty mają zakończyć się do 30 września br., a realizacja umowy 31 października. Długo oczekiwana inwestycja jest częścią projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Do tej pory z powodu braku ścieżki przy al. Wyzwolenia rowerzyści zmuszeni są korzystać albo z jezdni, co jest niebezpieczne, albo z chodników, co z kolei jest niezgodne z przepisami.

Tomasz Wrzesiński

Fot. Tomasz Wrzesiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4