Minął rok Matysówki w Rzeszowie. Na jakim etapie są inwestycje?

KATEGORIA: INWESTYCJE / 21 stycznia 2020

Fot. Google Maps

Minął już ponad rok odkąd sołectwo Matysówka stało się nowym osiedlem Rzeszowa. Najważniejszymi inwestycjami, których oczekiwali mieszkańcy tej miejscowości po włączeniu w granice Rzeszowa była poprawa infrastruktury drogowej, w tym remont ul. Matysowskiej. Oprócz tego zwracano również uwagę na potrzebę remontu budynku szkoły, stworzenia przedszkola publicznego oraz ośrodka zdrowia. Jedną z obietnic wyborczych z 2018 roku ekipy prezydenta Tadeusza Ferenca było również stworzenie stoku narciarskiego na pagórkowatym terenie sołectwa. Matysówka w Rzeszowie jest już od niewiele ponad roku i można powiedzieć, że większość wyżej wymienionych inwestycji jest na mniej lub bardziej zaawansowanym etapie realizacji.

Najbardziej palącym problemem zgłaszanym przez mieszkańców Matysówki władzom Rzeszowa była sprawa przebudowy głównej drogi na tym osiedlu czyli ul. Matysowskiej. Remont będzie dotyczył przede wszystkim budowy chodników wzdłuż jezdni oraz poszerzenia jezdni na długości 2,4 kilometra. Planowana inwestycja otrzymała już pozytywną decyzję środowiskową i czeka na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Powstał również program funkcjonalno-użytkowy i władze miasta planują ogłosić przetarg w ciągu najbliższych miesięcy.

- Planujemy ogłosić przetarg na realizację przebudowy tej drogi w trybie zaprojektuj i wybuduj w pierwszym kwartale tego roku - tłumaczy dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, Andrzej Świder.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa na 2020 rok na realizację tej inwestycji zarezerwowano prawie 12 mln zł.

Miasto poszukuje również wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 34 na Matysówce. Obecny obiekt ma zostać przeznaczony na funkcjonowanie przedszkola publicznego, natomiast do nowego budynku szkoły będzie mogło uczęszczać około 400 uczniów. W ratuszu szacuje się, że szkoła mogłaby przyjąć pierwszych uczniów we wrześniu 2022 roku.

Mieszkańcy nie rezygnują również z planu stworzenia na osiedlu punktu pomocy medycznej.

- Miasto nie ma w planach na razie stworzenia u nas ośrodka zdrowia, ale chcielibyśmy aby była możliwość zaadaptowania pomieszczenia obecnego budynku szkoły na punkt medyczny, w którym można byłoby dokonać podstawowych czynności medycznych - mówi nam Krysytna Stachowska, rzeszowska radna Rozwoju Rzeszowa i mieszkanka Matysówki.

Sztandarową inwestycją, o której w zasadzie było najgłośniej w Rzeszowie przed włączeniem Matysówki w jego granice, była sprawa budowy stoku narciarskiego. Wiadomo już, że miałby to być obiekt całoroczny, o długości około 1170 metrów, wyposażony w wyciąg krzesełkowy, oraz sztuczne oświetlenie. W pobliżu stoku znajdzie się również dodatkowa infrastruktura rekreacyjna, mała gastronomia oraz wypożyczalnia sprzętu. W tym momencie według zapewnień ratusza na finiszu jest etap tworzenia koncepcji tej inwestycji.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji, mamy świadomość, że nasz teren nie jest korzystny do przykładowo realizacji inwestycji mieszkaniowych, dlatego w ten sposób będziemy mogli wykorzystać te atuty. Mamy nadzieję, że przy okazji stoku powstanie tam infrastruktura drogowa aby można było tam sprawnie dotrzeć - uważa rzeszowska radna.

Nie udało się natomiast zrealizować inwestycji dotyczącej doprowadzenia wodociągów i kanalizacji do posesji znajdujących się w obrębie ul. Białogórskiej, Rodzinnej i al. Sikorskiego. Jak twierdzi radna Krystyna Stachowska, miasto chciało na tą inwestycję przeznaczyć 7 mln zł, jednak zgody na podłączenie do instalacji nie wyrazili wszyscy mieszkańcy tej ulicy.

- Inwestycja zakładała podłączenie 34 posesji i niestety w związku z brakiem zgody jednego mieszkańca nie możemy jej rozpocząć. Ale nie rezygnujemy ze starań o realizację tej modernizacji - twierdzi Krysytna Stachowska.

A jak ocenia samo włączenie w granice Rzeszowa sołectwa Matysówka radna z nowego rzeszowskiego osiedla?

- Na pewno oceniamy przyłączenie do Rzeszowa pozytywnie, choć wiadomo, że chcielibyśmy aby te zapowiadane inwestycje były realizowane szybciej. Mamy jednak świadomość, że nie jest to takie proste i podchodzimy do tego ze zrozumieniem - uważa Krystyna Stachowska.

Przypomnijmy, że licząca ok. 1600 mieszkańców i obejmująca 529,77 ha powierzchni Matysówka została włączona w granice Rzeszowa 1 stycznia 2019 roku, przynależąc wcześniej do gminy Tyczyn. Innym terytorium włączonym do Rzeszowa w tym samym czasie była pozostała część sołectwa Miłocin należąca do gminy Głogów Małopolski.

Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4