Ostatnia sesja Rady Miasta w 2018 r. W piątkowe popołudnie

KATEGORIA: POLITYKA / 28 grudnia 2018

Fot. Karol Woliński

W piątek, 28 grudnia po raz ostatni w roku 2018 zbierają się rzeszowscy radni. W porządku obrad IV sesji obecnej kadencji Rady Miasta, która rozpocznie się o godz. 16.00 jest zaledwie kilka punktów.

Najważniejsze to zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa, ostatnie „czyszczące” zmiany w tegorocznym budżecie oraz uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku. Chodzi o wydatki na zadania, których nie udało się zakończyć lub rozliczyć w bieżącym roku, a których ostateczny termin zakończenia wyznaczono na 30 czerwca 2019 r. Łącznie to kwota ponad 9,1 mln zł.

Wśród wydatków niewygasających znalazły się m.in. modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin oraz w rejonie ulic Ekologicznej, Architektów, Warszawskiej i Borowej czy budowa oświetlenia ulicznego przy kilku ulicach, a także środki związane z budową krytego lodowiska w Rzeszowie i budową sali gimnastycznej przy IX Liceum Ogólnokształcącym (chodzi o przygotowanie tych inwestycji).

Radni mają też podjąć uchwały w sprawie przystąpienia miasta do realizacji dwóch projektów, współfinansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich jest projekt pod nazwą „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W jego ramach przewidziano m.in. powołanie zespołu eksperckiego złożonego ze specjalistów z różnych dziedzin (planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, itd.) oraz opracowanie Strategii Przestrzennej ROF. Będzie to dokument o charakterze strategicznym, który określi kierunki do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin ROF oraz identyfikacji obszarów, dla których należy opracować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, tak aby były one komplementarne względem siebie. Całkowita wartość projektu to ponad 5,3 mln zł, a wkład własny Rzeszowa wyniesie nieco ponad 19 tys. zł. Projekt ma być zrealizowany w latach 2019 – 2020.

Obrady Rady Miasta można będzie na żywo śledzić w Internecie pod tym adresem:

Rada Miasta Rzeszowa Sesja na żywo

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4