Marszałek Władysław Ortyl wiceprezesem Związku Województw RP

KATEGORIA: POLITYKA / 11 stycznia 2019

Marszałek Władysław Ortyl
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

- Władysław Ortyl będzie wiceprezesem zarządu Związku Województw RP. Marszałek województwa podkarpackiego zdobył w głosowaniu najwięcej bo 60 głosów Zgromadzenia Ogólnego, na 64 możliwe. Wiceprezesami będą także marszałek lubelski Jarosław Stawiarski (58 głosów) i Adam Struzik z Mazowsza (49 głosów) - informuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Marszałek Władysław Ortyl ubiegał się o funkcję prezesa, ale nieznacznie przegrał z Olgierdem Geblewiczem – marszałkiem województwa zachodniopomorskiego (33 do 31 głosów).

W tej sytuacji prezesem ponowie został Olgierd Geblewicz. W skład zarządu, jako członkowie weszli ponadto: Elżbieta Polak - marszałek województwa lubuskiego, Marek Woźniak - marszałek województwa wielkopolskiego oraz Rafał Kandziora - radny województwa śląskiego.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Wraz z pojawieniem się samorządów województw, wyposażonych w nowe kompetencje, ale i szeroki zakres zadań, zaistniała potrzeba stworzenia wspólnego forum, którego celem byłoby m.in. umożliwienie szerokich dyskusji i konsultacji w najważniejszych kwestiach dotyczących realizowania polityki rozwoju regionalnego. Powołanie do życia Związku Województw RP dawało taką właśnie możliwość polskim regionom.

Najwyższą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 delegatów reprezentantów 16 województw - po 4 osoby z każdego województwa: marszałek, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego. Zapewnia to odpowiednią reprezentatywność regionów w podejmowaniu ważnych decyzji.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4