U wojewody o repatriacjach. Kluczem współpraca władz, samorządu i biznesu

KATEGORIA: POLITYKA / 17 stycznia 2019

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart
Fot. Karol Woliński

Według danych statystycznych na terenie Kazachstanu ale i również innych krajów byłego ZSRR żyje kilkadziesiąt tysięcy osób narodowości polskiej, które zostały w wyniku wydarzeń historycznych przesiedlone na te tereny. Około 15 tys. zgłasza chęć powrotu do ojczyzny. O tym, oraz o innych aspektach repatriacji mogliśmy się dowiedzieć podczas czwartkowej konferencji „Repatriacje w dziejach Polski”, odbywającej się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Konferencja została przygotowana w celu popularyzacji wiedzy na temat losów rodaków, którzy z różnych powodów znaleźli się za wschodnią granicą naszego kraju. W konferencji udział wzięli Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, dr Krzysztof Kozłowski - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz pełnomocnik rządu ds. repatriacji, a także inni zaproszeni goście.

Rozpoczynając konferencję wojewoda Ewa Leniart podkreśliła, że działania związane z repatriantami są obowiązkiem władz państwowych, ale także samorządowych.

- Naszym obowiązkiem jest umożliwienie powrotu do Polski tym osobom, które zgłaszają taką chęć Bardzo się ciesze, że kwestia powrotu naszych rodaków jest podejmowana na szczeblu samorządowym, a także szczególnie rządowym - stwierdziła Ewa Leniart.

Dr Krzysztof Kozłowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz pełnomocnik rządu ds. repatriacji
Fot. Karol Woliński

Dr Krzysztof Kozłowski, który jest rządowym pełnomocnikiem ds. repatriacji opowiedział natomiast dlaczego kwestia umożliwienia powrotu Polakom na obczyźnie jest tak ważna.

- Realizujemy ten proces z powodów historycznych moralnych i etycznych. Nasza ojczyzna przez wiele lat doznawała ogromnych cierpień. To co robimy w tym momencie, to w pewnym rodzaju zadośćuczynienie tym Polakom, którzy często wbrew swojej woli musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania i wyjechać na wschód - powiedział pełnomocnik rządu ds. repatriacji.

Według Krzysztofa Kozłowskiego, w poprzednim roku do naszego kraju przyjechało w ramach repatriacji 650 osób, i z roku na rok ta liczba rośnie. Są jednak sprawy które, powodują problemy z powrotem naszych rodaków do kraju.

- Ograniczeniem są na pewno kwestie finansowe, ale dzięki działaniom władz centralnych próbujemy ten problem rozwiązywać. Druga sprawa to współpraca z samorządami, która jest konieczna jeżeli chcemy aby repatrianci decydowali się wracać do kraju. Ostatnia sprawa to kwestia promocji repatriacji w krajach, gdzie nasi rodacy się w tym momencie znajdują - stwierdził minister Kozłowski.

Mariusz Grudzień, wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”
Fot. Karol Woliński

Mariusz Grudzień, wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” potwierdził również, że kluczową dla kwestii repatriacji jest współpraca samorządu z władzami centralnymi, ale również bardzo ważna jest współpraca samorządu z biznesem.

- To moim zdaniem jest kluczowe. Bez wsparcia biznesu w tej sprawie nie sprawimy, że Polacy z Kazachstanu czy innych państw nie będą chcieli chętnie przyjeżdżać - tłumaczył Mariusz Grudzień.

Na ten moment w Polsce znajduje się tylko jeden obóz adaptacyjny, w którym repatrianci po przyjeździe mogą doskonalić swój język, robić kursy zawodowe, czy szukać stałego miejsca pobytu. Taki ośrodek znajduje się w Pułtusku, gdzie jednocześnie może przebywać 150 osób. Okres adaptacyjny trwa 3 miesiące i może zostać maksymalnie wydłużony do 6 miesięcy. Osoba, która wróci do kraju otrzymuje również 25 tys. złotych na znalezienie zakwaterowania oraz ok 8,5 tys. złotych na zagospodarowanie.

Według Mariusza Grudnia, taki ośrodek, jak w Pułtusku, byłby dobrym rozwiązaniem również na Podkarpaciu. Mówiąc o tym apelował jednocześnie do władz wojewódzkich o rozważenie tej kwestii.

Oprócz tego podczas konferencji „Repatriacje w dziejach Polski” można było wysłuchać ciekawych referatów dotyczących m.in. rysu historycznego repatriacji czy współczesnych problemów Polaków na ziemiach byłego ZSRR.

Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4