Konsultacje w sprawie zmiany granic. Gminy nie są zachwycone

KATEGORIA: POLITYKA / 18 stycznia 2019

Fot. Archiwum portalu CzytajRzeszów.pl

W poniedziałek, 21 stycznia w Rzeszowie rozpoczynają się konsultacje w sprawie zmiany granic. To efekt decyzji Rady Miasta z 18 grudnia ub. r. Wtedy radni przyjęli projekt uchwały przygotowany przez prezydenta Tadeusza Ferenca i zgodzili się na przeprowadzenie takich konsultacji, które są pierwszym krokiem w procedurze starań o kolejne poszerzenie Rzeszowa.

Miejskie konsultacje będą trwały do 8 lutego 2019 r. Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat włączenia do miasta Rzeszowa terenów z okolicznych gmin:

- z Gminy Boguchwała - części obszaru sołectwa Racławówka, zwanej umownie przez mieszkańców „Racławówka Doły”,

- z Gminy Głogów Małopolski - obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy,

- z Gminy Krasne - obszaru sołectwa Malawa,

- z Gminy Trzebownisko: obszaru sołectwa Zaczernie, obszaru sołectwa Nowa Wieś, obszaru sołectwa Jasionka, obszaru sołectwa Tajęcina, części obszaru sołectwa Trzebownisko.

Wyrażenie opinii będzie polegało na umieszczeniu znaku X w jednej z następujących rubryk: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”, a także złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.

Swoje konsultacje z mieszkańcami będą też musiały przeprowadzić gminy, których dotyczy najnowsza inicjatywa prezydenta Rzeszowa i Rady Miasta. We władzach podrzeszowskich samorządów nie budzi to zachwytu.

- Mamy obowiązek przeprowadzenia tego typu konsultacji – tego wymaga od nas prawo. Choć nie ukrywamy, że ósme konsultacje w tej sprawie powoli zaczynają denerwować mieszkańców, co jeszcze bardziej zniechęca ich do pozytywnego głosowania w tej sprawie - komentuje Tomasz Jaworski, sekretarz gminy Trzebownisko.

W przypadku tej gminy, zakusy władz Rzeszowa idą najdalej. Dotyczą około połowy jej terytorium, w tym terenów lotniska i strefy ekonomicznej w Jasionce i Tajęcinie. Najbardziej nawet negatywny stosunek władz Trzebowniska do pomysłów płynących z rzeszowskiego ratusza nie zwalnia ich jednak z konieczności dopełnienia formalności. Kiedy odbędą się zatem konsultacje?

- Konsultacje odbędą się prawdopodobnie w przyszłym miesiącu przy okazji spotkań wiejskich. Wcześniej robiliśmy to w formie ankiet, jednak uważamy, że jest to zbyt czasochłonne i kosztowne - - wyjaśnia sekretarz Jaworski.

Z kolei w gminie Krasne, 9 grudnia odbyło się referendum na temat połączenia tej gminy z Rzeszowem. Choć w całej gminie wynik był negatywny, to w samej Malawie, o której włączenie po raz kolejny zabiega teraz prezydent Ferenc, mieszkańcy opowiedzieli się za. Co prawda, referendum dotyczyło połączenia z miastem całej gminy, ale pozytywną opinię mieszkańców Malawy można traktować także jako przyzwolenie na dołączenie do Rzeszowa samego ich sołectwa. W Malawie w grudniowym referendum za zmianą granic było 515 osób (52 proc.), a przeciw 494 osoby. Także w wypadku gminy Krasne niedawne referendum nie zwalnia władz z obowiązku przeprowadzenia konsultacji.

- Na razie nie mogę potwierdzić terminu konsultacji ponieważ rada gminy nie przyjęła odpowiedniej uchwały w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji. Stanie się to na dniach i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć - powiedział nam Robert Żołynia Krasne, sekretarz gminy Krasne.

Zapytany o sam pomysł włączenia Malawy do Rzeszowa sekretarz gminy Krasne nie chciał komentować inicjatywy władz miasta Rzeszowa, mówiąc, że w tej sprawie już niedługo wypowiedzą się mieszkańcy i to ich głos będzie najistotniejszy.

Natomiast rozpoczynające się w poniedziałek konsultacje z mieszkańcami Rzeszowa będą przeprowadzane przez udostępnienie ankiet konsultacyjnych. Będą one dostępne w:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, ul. Rynek 1;

2) Punktach Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa: ul. Okrzei 1, pl. Ofiar Getta 7, ul. Kopernika 15, al. Witosa 21 (hipermarket „bi1”), al. Kopisto 1 (Centrum Kulturalno - Handlowe Millenium Hall), ul. Krakowska 20 (Galeria Handlowa Nowy Świat), al. Rejtana 65 (Centrum Handlowe Plaza) i al. Piłsudskiego 44 (Galeria Rzeszów);

3) siedzibach Rad Osiedlowych miasta Rzeszowa;

4) siedzibach jednostek organizacyjnych miasta Rzeszowa;

5) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl).

Więcej informacji: http://bip.erzeszow.pl

Jak informują władze Rzeszowa, oddane głosy zostaną policzone, a wynik konsultacji zostanie dołączony do wniosku o zmianę granic, który zostanie złożony u wojewody do końca marca. Wcześniej Rada Miasta musi podjąć jeszcze uchwałę i wyrazić zgodę na złożenie takiego wniosku. Wniosek wraz opinią wojewody trafia następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowuje projekt rozporządzenia w sprawie zmiany granic gmin. Ostateczna decyzja należy do rządu. Czas na decyzję o zmianie granic Rada Ministrów ma do końca lipca.

Od 1 stycznia br. Rzeszów powiększył się o Matysówkę z gminy Tyczyn i Miłocin z gminy Głogów Młp.

Krzysztof Kuchta, Karol Woliński

Mapa terenów, o których przyłączenie starają się władze Rzeszowa
Fot. Materiały Urzędu Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4