Konsultacje społeczne czy zwykła sonda? Głosowanie w Pogwizdowie Nowym

KATEGORIA: POLITYKA / 25 lutego 2019

Fot. Profil Pogwizdowa Nowego na Facebooku

W niedzielę mieszkańcy Pogwizdowa Nowego leżącego w gminie Głogów Małopolski wzięli udział w głosowaniu organizowanym przez zwolenników przyłączenia tej wsi do Rzeszowa. W głosowaniu, w którym nie było ograniczeń wiekowych, udział wzięło 489 osób. Za przyłączeniem do stolicy Podkarpacia oddano 402 głosy, 82 było przeciw włączeniu sołectwa do Rzeszowa, 1 osoba wstrzymała się od głosu, zaś 4 głosy były nieważne. Większość biorących udział w niedzielnym głosowaniu opowiedziała się zatem za przyłączeniem swojego sołectwa w granice Rzeszowa.

- Osoby, które wzięły udział w głosowaniu jednoznacznie pokazały, że Pogwizdów Nowy jest za takim rozwiązaniem . Mamy świadomość, że swoje konsultacje społeczne przeprowadzi gmina Głogów Małopolski i prawdopodobnie mieszkańcy gminy opowiedzą się przeciw inicjatywie włączenia Pogwizdowa Nowego do Rzeszowa. My jednak wyniki naszego głosowania przekażemy do wojewody i mamy nadzieję, że zostaną one uwzględnione - powiedział nam sołtys Pogwizdowa Nowego Mariusz Iskrzycki.

Wyniki głosowania mają zostać złożone wraz z wnioskiem miasta o przyłączenie Pogwizdowa Nowego do granic Rzeszowa, który ma zostać skierowany do wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Po zaopiniowaniu przez wojewodę wniosek ma trafić do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wcześniej jednak w gminie Głogów Małopolski czyli jednostce terytorialnej, do której obecnie przynależy Pogwizdów Nowy odbędą się konsultacje społeczne, w których zdanie na temat przyłączenia Pogwizdowa do Rzeszowa wyrażą mieszkańcy całej gminy. Burmistrz Głogowa Paweł Baj nie traktuje jednak niedzielnego głosowania w sołectwie Pogwizdów Nowy jako konsultacji społecznych tylko jako sondę.

- Niedzielnego głosowania w sołectwie Pogwizdów Nowy nie można oczywiście nazywać konsultacjami społecznymi tylko sondą wśród mieszkańców ponieważ nie było tutaj np. ograniczeń wiekowych więc ich wynik jest trudny do oceny czy uznania ponieważ istnieją przepisy co do konsultacji społecznych - powiedział nam burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Od burmistrza Głogowa Małopolskiego dowiedzieliśmy się też kiedy odbędą się te „właściwe” konsultacje organizowane przez władze tej gminy.

- Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic czyli przyłączenia Pogwizdowa Nowego odbędą się w Głogowie 11 marca i wtedy odbędzie się głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy uprawniony - co należy podkreślić - mieszkaniec gminy - twierdzi burmistrz Paweł Baj.

Co ważne, wyniki konsultacji społecznych organizowanych przez władze Głogowa również trafią do wojewody, która opiniuje proponowane zmiany granic.

Niedawno włodarze trzech podrzeszowskich gmin, w tym Paweł Baj spotkali się w Warszawie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem Szefernakerem. Tematem spotkania była sprawa zmiany granic gmin i konsekwencje finansowe związane z tym procederem.

Ostateczna decyzja dotycząca włączenia nowych terenów do Rzeszowa będzie podjęta na szczeblu rządowym. Jeżeli decyzja byłaby pozytywna, to Pogwizdów Nowy mógłby zostać włączony do Rzeszowa najwcześniej 1 stycznia 2020 roku. Przypomnijmy jednak, że w ubiegłorocznej opinii wojewody Ewy Leniart w przypadku Pogwizdowa Nowego na negatywnym stanowisku odnośnie zmiany granic zaważyły m.in. skutki finansowe wnioskowanych zmian dla gminy Głogów Młp. Wojewoda pozytywnie natomiast zaopiniowała włączenie do Rzeszowa Miłocina z tej samej gminy, co nastąpiło 1 stycznia br. O zmianę granic zabiega także sam Głogów Młp. O zmianę granic zabiega także sam Głogów Młp. Byłoby to jednak wchłonięcie przez to miasteczko kilku przyległych sołectw ramach tej samej gminy.

W samym Rzeszowie w dniach od 21 stycznia do 8 lutego również odbyły się konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia granic. Przypomnijmy, że propozycja władz miasta zaakceptowana przez Radę Miasta dotyczy włączenia poza wspomnianym Pogwizdowem Nowym również obszaru sołectwa Malawa z gminy Krasne, obszaru sołectwa Zaczernie, obszaru sołectwa Nowa Wieś, obszaru sołectwa Jasionka, obszaru sołectwa Tajęcina, części obszaru sołectwa Trzebownisko, które leżą na terenie gminy Trzebownisko, a także części obszaru sołectwa Racławówka leżącego w gminie Boguchwała.

Konsultacje w Rzeszowie miały bardzo niską frekwencję. Udział w nich wzięło zaledwie 5 923 mieszkańców co stanowi ok. 4 procent uprawnionych do głosowania. Wszystkie propozycje poszerzenia miasta zyskały aprobatę mieszkańców Rzeszowa.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4