Wojciech Niestrudzony. Podpisał deklarację, która może wiele zmienić

KATEGORIA: POLITYKA / 9 października 2018

MAPA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH WYWOŁANYCH POLITYKĄ WŁADZ RZESZOWA ZAPREZENTOWANA PRZEZ WOJCIECHA BUCZAKA.

Musimy się przyznać, że o Wojciechu Buczaku piszemy szczególnie często, ale to nie nasza wina. Po prostu ten kandydat na prezydenta Rzeszowa jest na tyle pracowity, a jego propozycje tak dobrze przygotowane i odzwierciedlające problemy społeczne, że nie da się pominąć ich milczeniem. Nie zawsze zresztą nadążamy za aktywnością Buczaka. Tym razem chodzi o ważną i jednocześnie spektakularną deklarację.

„Wprowadzę nowe zasady przy wydawaniu decyzji budowlanych” – to jedna z proponowanych zmian postępowania w Rzeszowie, którą zawiera wielka deklaracja podpisana przez Wojciecha Buczaka jeszcze w sobotę nad rzeszowskim zalewem.

Zanim Buczak zaprezentował dokument, przedstawił mapę konfliktów społecznych, które wywołała polityka obecnego prezydenta. Ognisk zapalnych na tej mapie rzeczywiście jest dużo. Naliczyliśmy ich aż 26. Wystąpiły one na większości osiedli Rzeszowa, choć działacze Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że to tylko najbardziej jaskrawe przypadki niezadowolenia mieszkańców z działań ratusza, a w całym mieście jest ich znacznie więcej.

Co znajdujemy na tej liście?

Oburzenie rzeszowian faktem zabudowywania wysokimi budynkami terenów rekreacyjnych nad zalewem. Zdesperowanie mieszkańców osiedla 1000-lecia spowodowane cuchnącą produkcją Zakładów Drobiarskich. Głośny brak zgody mieszkańców trzech osiedli na plany prowadzenia obwodnicy południowej przez gęsto zabudowane tereny. Protesty przeciw zabudowie wzgórz nad Zalesiem 17-piętrowymi wieżowcami. To tylko niektóre ogniska sporów. Ostatnie dni przyniosły kolejne pretensje do Ferenca na Nowym Mieście.

Protesty te najczęściej obejmują całe zbiorowości na osiedlach i setki niezadowolonych ludzi. W wielu przypadkach mieszkańcy postanowili zorganizować się w stowarzyszenia w obronie swych praw i by walczyć z decyzjami wydawanymi w ratuszu. Tak jest nad Wisłokiem, na os. 1000-lecia, na Zalesiu…

Przedstawiona przez Wojciecha Buczaka lista jest według niego dowodem na pogłębiający się chaos przestrzenny w mieście i na brak poszanowania przez obecnego prezydenta ludzkich potrzeb. Buczak widzi konieczność głębokich zmian w zasadach postępowania władz Rzeszowa. Kandydat PiS na prezydenta Rzeszowa przedstawił i podpisał nad miejskim zalewem olbrzymiego formatu deklarację, która ma być podstawą jego działań w wydawaniu decyzji budowlanych jako przyszłego prezydenta miasta.

Jeśli to nie rewolucja w zasadach inwestowania, to na pewno zmiana w sposobie przestrzegania interesów mieszkańców. Buczak podkreślił, że nowe zasady wcale nie będą powodować utrudnień w prowadzeniu inwestycji przez deweloperów, ale jedynie określą warunki brzegowe projektowanej zabudowy i jasno określą wzajemne prawa i obowiązki na linii inwestor – mieszkańcy terenów otaczających inwestycję. Poniżej publikujemy pełny tekst deklaracji.

Red.

Deklaracja Wojciecha Buczaka w sprawie chaosu przestrzennego w Rzeszowie i wynikających stąd protestów społecznych

W związku z coraz bardziej rosnącą liczbą protestów społecznych wywołanych kontrowersyjnymi decyzjami prezydenta T. Ferenca dotyczącymi budownictwa w Rzeszowie, oraz w związku z pogłębiającym się chaosem przestrzennym w mieście, deklaruję, że jako przyszły prezydent Rzeszowa:

1. Przy wydawaniu decyzji umożliwiających budowę obiektów wnioskowanych przez inwestorów, będę brał pod uwagę nie tylko prawa i interesy inwestora, ale również uzasadnione prawa i interesy mieszkańców okolicznej zabudowy.

2. Przy określaniu wymogów dla nowoprojektowanych inwestycji będę żądał, aby nie zaburzała ona ładu przestrzennego otaczającej przestrzeni miasta.

3. Ważne tereny rekreacyjne miasta, np. nad zalewem, będą przeze mnie szczególnie chronione przed zabudową.

4. Wprowadzę nowe zasady przy wydawaniu decyzji budowlanych, które pozwolą na wypracowanie mądrego i korzystnego dla stron kompromisu pomiędzy inwestorami chcącymi rozwijać budownictwo, a interesem społecznym i potrzebami przestrzeni publicznej.

Wojciech Buczak

KANDYDAT PiS NA PREZYDENTA RZESZOWA WOJCIECH BUCZAK Z PODPISANĄ DEKLARACJĄ.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4