Konferencja „Podkarpacie dla biznesu” już 31 stycznia. Temat: zmiany przepisów

KATEGORIA: GOSPODARKA / 21 stycznia 2019

Fot. Materiały prasowe

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza przedsiębiorców, pracodawców i pracowników firm, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałej administracji publicznej do udziału w bezpłatnej konferencji „Podkarpacie dla biznesu” - informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim. - Tegoroczna, 5-ta edycja konferencji odbywa się pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci będą mówić m.in. o zmianie przepisów ubezpieczeń społecznych i prawa pracy (w tym w zakresie przechowywania dokumentacji pracownicze – projektu eAKTA), przepisów podatkowych, prawa zamówień publicznych, ochronie konkurencji i konsumentów, prawa oświatowego.

Konferencja organizowana jest przez ZUS – Oddział w Rzeszowie i Politechnikę Rzeszowską przy partnerstwie Państwowej Inspekcji Pracy - OIP w Rzeszowie. Konferencja jest adresowana do przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, służb kadrowo-księgowych, bhp, studentów oraz uczniów szkół średnich.

Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2019 r. w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 12, bud. V. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego organizatorzy proszą o potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową na adres: szkolenia.rzeszow@zus.pl, tel. 17 867 52 18.

Od 1 stycznia 2019 roku okres przechowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób wynosi 10 lat, od zakończenia roku kalendarzowego w którym ustało zatrudnienie Jest to związane z nowym zakresem danych, które pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe dane dotyczą wypłaconych pracownikowi (zleceniobiorcy) w danym miesiącu kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy nauczycielskiej. Informacje te będą przesyłane w miesięcznym imiennym raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA. Jeśli pracodawca zechce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych za osoby zatrudnione między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2018 r., musi przekazać do ZUS oświadczenie w tej sprawie na druku ZUS OSW wraz z raportami informacyjnymi (ZUS RIA) za osoby zgłoszone do ubezpieczeń po raz pierwszy w tym okresie. Dane z tych dokumentów ZUS zapisze na koncie ubezpieczonego i będą one uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych oraz ich wysokości. Dodatkowo Zakład dostosował formularz ZUS DRA do płatności na jeden rachunek. Pojawiło się w nim pole z łączną kwotą do zapłaty za dany okres rozliczeniowy.

- Między innymi o tych nowościach będzie mowa już 31 stycznia od 9.00 w Rzeszowie w Politechnice Rzeszowskiej - informuje Wojciech Dyląg.

Szczegóły dostępne są także na www.zus.pl - zakładka „wydarzenia i szkolenia”.

Red.

Program konferencji
Fot. Materiały prasowe

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4