O zmianach prawnych na Politechnice. Co zmieni się dla przedsiębiorców?

KATEGORIA: GOSPODARKA / 31 stycznia 2019

Dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS Ewa Papiewska-Borkowska
Fot. Karol Woliński

W czwartek na terenie Politechniki Rzeszowskiej miała miejsce ogólnopolska konferencja pt. „Podkarpacie dla Biznesu”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „W świetle zmieniających się przepisów”. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Pracy czy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, którzy opowiedzieli o najważniejszych zmianach w prawie, dotyczących przedsiębiorców i szeroko rozumianego biznesu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas konferencji przedstawił wszystkie zmiany prawne, które weszły w życie 1 stycznia, a nawet wcześniej. Najważniejsze zmiany według dyrektor rzeszowskiego oddziału ZUS Ewy Papiewskiej-Borkowskiej, to wprowadzenie E-akt pracowniczych oraz e-zwolnienia, które obowiązują już od 1 grudnia 2018 roku.

- E-akta oznaczają elektronizację dokumentacji pracowniczej, co umożliwi skrócenie okresu przechowywania tych dokumentów z 50 do 10 lat. Staramy się również przypominać o elektronicznych zwolnieniach lekarskich, które jak wiemy od 1 grudnia są jedyną formą wystawiania świadczeń chorobowych - powiedziała Ewa Papiewska-Borkowska.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek
Fot. Karol Woliński

Według Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, E-akta mają znacznie ułatwić życie przedsiębiorcom

- Myślę, że jest to duże udogodnienie dla pracodawców, którzy od dłuższego czasu sygnalizowali, że takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone - stwierdził Główny Inspektor Pracy.

Od 1 stycznia zmieniły się również przepisy dotyczące szkoleń BHP w firmie.

- Pracodawcy nie muszą przeprowadzać szkoleń z przepisów BHP pracownikom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdzie stopień zagrożenia jest nie większy niż trzeci. Ponadto pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników mogą samodzielnie takie szkolenie przeprowadzić. Poprzednio liczba pracowników wynosiła 20 - informuje Wiesław Łyszczek.

Jarosław Skolik, zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie poinformował o tym, co zmieni się w zakresie ustawy o transporcie drogowym oraz przewozie materiałów niebezpiecznych. Najistotniejszą zmianą według Jarosława Skolika, zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie będzie kwestia odpowiedzialności dla osób zarządzających transportem.

- W zakresie osób zarządzających transportem będą prowadzone postępowania administracyjne w związku z szeregiem naruszeń takich jak na przykład manipulacja normami czasu pracy. Do tej pory takie wykroczenia były karane tylko mandatami - mówił zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Ważną zmianą w 2019 roku jest wprowadzenie E-Pitów. Według nowej formuły rozliczenia podatkowego, pit za 2018 rok wypełni za podatnika urząd skarbowy dzięki usłudze Twój E-Pit, która ma zostać uruchomiona 15 lutego. W tym roku Twój E-pit będzie dotyczył tylko rozliczeń typu PIT-37 i 38 ale jak deklaruje Piotr Bauman, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w przyszłym roku ta usługa ma objąć wszystkie rodzaje rozliczeń i wszystkich przedsiębiorców.

- W tym roku przygotowujemy E-Pity dla około 22 mln podatników i będą to PIT-37 i PIT 38. Natomiast w przyszłym roku planujemy aby elektroniczna forma rozliczenia objęła wszystkich przedsiębiorców czyli około 25 mln i aby dotyczyły one wszystkich typów rozliczenia - tłumaczył Piotr Bauman.

Na koniec konferencji Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, w związku z coraz większą liczbą zarażeń odry, zaapelował do pracodawców o podjęcie profilaktycznych działań w sprawie szczepień swoich pracowników.

Karol Woliński

Piotr Bauman, zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4