Na północ od Rzeszowa Głogów chce stworzyć nowe duże miasto

KATEGORIA: GOSPODARKA / 6 lutego 2019

PLAN POWIĘKSZENIA MIASTA GŁOGÓW MŁP. NA TLE CAŁEJ GMINY.

Władze Głogowa Małopolskiego leżącego o kilka kilometrów na północ od Rzeszowa podjęły ciekawą decyzję o stworzeniu wspólnego miasta z miejscowościami: Rudna Mała, Rogoźnica, Lipie, Wola Cicha i Zabajka. Uchwała rady miasta i gminy Głogów z zeszłego tygodnia otwiera drogę do przeprowadzenia w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami, by do lipca tego roku uzyskać zgodę władz w Warszawie na powstanie jednego organizmu miejskiego.

Znamienne, że wszystkie wymienione przyłączane do Głogowa wioski znajdują się między tym miastem a Rzeszowem. Od wielu lat w tych miejscowościach przebiegały ważne zmiany inwestycyjne. Spowodowało to ich dynamiczny rozwój. Na terenach Rogoźnicy, Lipia i Woli Cichej powstała rozległa Specjalna Strefa Ekonomiczna z ponad 20 zakładami pracy, m.in. z przeniesioną tu z Rzeszowa firmą ZELMER. W Rudnej Małej dodatkowo znajdują się: firma VIDOK produkująca okna, znany prywatny Szpital Św. Rodziny, dealer VOLVO i kilkanaście dalszych zakładów przemysłowych, m.in. SKANSKA i MOLTER. Podatki tych wszystkich firm to znaczna część dochodu całej gminy.

Rozwój nie ominął w tym czasie także samego Głogowa. Na terenie miasta powstały nowe osiedla i to zarówno deweloperskie zespoły domów jednorodzinnych, jak bloki wielorodzinne. Tak znaczny rozwój mieszkalnictwa jest chyba największy i najbardziej uporządkowany w porównaniu z innymi gminami wokół Rzeszowa.

Obecnie miasto Głogów Małopolski liczy nieco ponad 6 tys. mieszkańców. Po połączeniu w nowy organizm jego ludność zwiększy się prawie dwukrotnie do ponad 11 tys. mieszkańców.

Co istotne, inicjatywa Wielkiego Głogowa nie dotyczy Pogwizdowa Nowego granicznego z Rzeszowem. Może być to sygnał, że Głogów „odpuszcza” sobie tą wioskę w sytuacji, gdy niedawno władze metropolii wyraziły zainteresowanie przyłączeniem jej do stolicy województwa. Sama jednak integracja pozostałych miejscowości zdaje się służyć także temu, aby Rzeszów nie okrawał dalej Głogowa o bogate tereny. Po połączeniu Rudnej i Rogoźnicy z Głogowem trudno będzie sobie nawet wyobrazić, aby prezydent Ferenc uzyskał zgodę na ich przejęcie. Nie będą to już przecież samodzielne wioski, ale części innego miasta, a to całkowicie zmienia sytuację prawną. W ten sposób kwestia poszerzania granic Rzeszowa w tym kierunku zostanie definitywnie ustabilizowana.

Po tak zaplanowanych zmianach granic nowy silny i bogaty organizm miejski łączący tradycje starego historycznego miasta Głogów, rozwój osiedli mieszkaniowych, obecność rozległych zalesionych terenów rekreacyjnych i dynamiczne tereny nowego przemysłu pozwala myśleć o zwielokrotnieniu jego rozwoju w całkiem pokaźne miasto po północnej stronie Rzeszowa.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4