Edukacja ekologiczna zawitała do rzeszowskiej elektrociepłowni. Jaki efekt?

KATEGORIA: GOSPODARKA / 17 stycznia 2020

Fot. PGE Energia Cieplna

Świat wokół nas coraz bardziej żyje działaniami proekologicznymi. Ale czy naprawdę wiemy, czego od nas wymaga dobra ochrona środowiska? Jak skutecznie prowadzić edukację ekologiczną, aby nie popadać jednocześnie w skrajności ideologiczne? Przykładem niech będą doświadczenia rzeszowskich nauczycieli i uczniów zebrane w rzeszowskiej elektrociepłowni, które to przedsiębiorstwo w zeszłym roku zintensyfikowało swoje działania edukacyjne w zakresie ekologii.

W 2019 roku zostało zrealizowanych 20 zajęć edukacyjnych dotyczących umacniania marki PGE oraz Spółki PGE Energia Ciepła na lokalnym rynku, roli elektrociepłowni w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zasad segregacji odpadów. W zajęciach wzięło udział 852 uczestników – dzieci i młodzież wraz z opiekunami ze szkół i przedszkoli z Rzeszowa i jego okolic.

Uczestnicy zajęć oswajali pojęcia takie jak „efektywność energetyczna”, „single use”, „zero waste”, „recyklomat”, „PSZOK” oraz „PET”. Oprócz zajęć w sali szkoleniowej, uczestnicy zwiedzali Instalację Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Instalacja ta jest ważną częścią systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Rzeszowie i regionie, a nowoczesne urządzenia technologiczne zainstalowane w ITPOE doskonale wpisują się w innowacyjny charakter miasta. Dzięki ITPOE, ciepło i energia elektryczna są produkowane w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób, z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z selektywnej zbiórki, które wcześniej trafiały na składowisko. Do tej pory zawarta w nich energia chemiczna była bezpowrotnie tracona. W ramach zwiedzania ITPOE uczniowie obserwowali cały proces przetwarzania odpadów od momentu przyjazdu śmieciarki, poprzez wyładunek odpadów do bunkra, proces mieszania i przygotowania do spalania, odzysk energii i oczyszczanie spalin.

Zajęcia edukacyjne są prowadzone systematycznie, jest to stały element działalności elektrociepłowni. Zakład korzysta z profesjonalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych i eksponatów. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gdzie uczestnicy mają możliwość przećwiczyć umiejętność segregowania odpadów, oprócz tego biorą udział w mini-konkursach z nagrodami. Forma warsztatów jest dostosowana do przedziału wiekowego uczestników.

Fot. PGE Energia Cieplna

Jednak najmocniejsza strona zajęć edukacyjnych realizowanych w rzeszowskiej elektrociepłowni, to nie materiały czy wyposażenie sali, ale kadra prowadząca zajęcia. Większość z dotychczas zrealizowanych zajęć poprowadził Dyrektor projektu budowy ITPOE, Główny Inżynier ds. Inwestycji i Rozwoju – Grzegorz Pelczar. Pracownicy elektrociepłowni posiadają niezbędne doświadczenie branżowe, związane z planowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych, tematyką przetwarzania i prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zarówno od strony technologicznej, jak i formalno-prawnej. To właśnie dzięki nim zajęcia ekologiczne są dynamiczne, nietuzinkowe, opatrzone przykładami z życia oraz uwzględniają kontekst lokalny.

Dobre oddziaływanie zajęć edukacyjnych potwierdzają nauczyciele uczestniczący wraz z młodzieżą w warsztatach tak podsumowała warsztaty:

– Ta ciekawa i ważna lekcja uświadomiła nam, że wszyscy możemy przyczynić się do poprawy stanu środowiska, nie tylko rezygnując z jednorazowych opakowań i ograniczając zużycie wody w gospodarstwach domowych, ale także dokonując przemyślanych zakupów – powiedziała Katarzyna Ciołko, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach.

W ostatnim kwartale 2019 roku przeprowadzono w ITPOE warsztaty ekoedukacji także dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie. Odbyło się to w ramach realizowanego przez szkołę projektu Szkolnego Koła Caritas „Ziemia domem dla dorosłych i dzieci – dlatego segreguj śmieci!”. Wymienione działanie jest częścią większego projektu pn. „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt realizowany przez Caritas Polska, otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy tu przypomnieć, że encyklika „Laudato si” napisana przez papieża Franciszka 5 lat temu poświęcona jest w głównej mierze ochronie środowiska przyrodniczego.

Fot. PGE Energia Cieplna

Projekt Sióstr Pijarek z Rzeszowa rozpoczął się od kampanii informacyjnej skierowanej do uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły. W ślad za kampanią informacyjną, zostały zorganizowane wyjazdowe zajęcia edukacyjne w PGE Energia Ciepła oddział w Rzeszowie, podczas których uczniowie zapoznali się z prawidłową segregacją odpadów oraz sposobami na ograniczenie ilości wytwarzanych śmieci, a także obejrzeli instalację ITPOE. W okresie listopada i grudnia 2019r. w warsztatach wzięło udział ponad 450 uczniów w przedziale od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ósmej klasy oraz pierwsza i druga klasa liceum.

W zamierzeniu spółki PGE Energia Ciepła edukacja ekologiczna, prowadzona w ramach warsztatów na terenie ITPOE, to realizacja coraz modniejszej ostatnio tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu za jego wpływ na środowisko (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Działania te budują także wizerunek elektrociepłowni, jako lokalnego partnera biznesu, zapewniającego energię elektryczną i ciepło mieszkańcom, a także prowadzącego działalność z dbałością o środowisko naturalne.

Przemyślaną rolę ekoedukacji prowadzonej w rzeszowskiej elektrociepłowni potwierdził nam Dyrektor oddziału Grzegorz Gilewicz:

– Budowanie świadomości wspólnej odpowiedzialności za jakość zarówno powietrza w miastach jak i ochronę otaczającego nas środowiska naturalnego, jest ważnym celem społecznym naszej działalności.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4