Nowe rodzaje biletów: 30-, 90- i 180-dniowych dopiero od 1 marca

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 4 lutego 2019

Fot. Tomasz Wrzesiński

Nowe rodzaje biletów komunikacji miejskiej, na których wprowadzenie niedawno zgodzili się radni wejdą w życie od 1 marca, a nie 1 lutego, jak pierwotnie zapowiadano.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę „w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dopiero 24 stycznia. Zgodnie z zapisem uchwały ma ona wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tak więc stanie się to 1 marca.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, zgodnie z uchwałą, od marca do cennika wprowadzone zostaną nowe rodzaje biletów:

1. Bilet trzydziestodniowy liniowy imienny ważny od daty obowiązywania do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu w cenach: normalny – 70,00 zł, ustawowy – 35,00 zł, samorządowy – 42,00 zł;

2. Bilet trzydziestodniowy sieciowy imienny ważny od daty obowiązywania do godziny 23:59 trzydziestego dnia terminu ważności biletu w cenach: normalny – 88,00 zł, ustawowy – 44,00 zł, samorządowy – 49,00 zł;

3. Bilet dziewięćdziesięciodniowy sieciowy imienny – ważny od daty obowiązywania do godziny 23:59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności biletu – normalny 249,00 zł;

4. Bilet stuosiemdziesięciodniowy sieciowy imienny ważny od daty obowiązywania do godziny 23:59 sto osiemdziesiątego dnia terminu ważności biletu normalny – 499,00 zł.

Zmiana ta była postulowana od dawna. Będzie to ułatwienie dla pasażerów, którzy do tej pory nie mieli wyboru i byli zmuszeni kupować jedynie bilety obowiązujące od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.

Jednocześnie usunięte z wykazu zostaną bilety miesięczne trasowane oraz specjalne bilety miesięczne trasowane.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4