Kolejne duże inwestycje w szpitalach wojewódzkich w Rzeszowie

KATEGORIA: ZDROWIE / 3 stycznia 2019

Wizualizacja Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłosił przetarg na przebudowę i remont Kliniki Chirurgii Dzieci i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci. To realizacja zapowiedzi sprzed kilkunastu dni, gdy dyrekcja placówki i zarząd województwa przedstawili planowane inwestycje na terenie szpitala.

Wspomniana przebudowa jest częścią projektu „Modernizacja i doposażenie sprzętu medycznego na potrzeby funkcjonowania Centrum Urazowego Dzieci”. Umowę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano w Warszawie. Zgodnie z umową dofinansowanie wyniesie 7,26 mln zł. Koszt inwestycji to 10 mln 327 tys. zł. Projekt przewiduje remont oraz zakup sprzętu w Klinice Chirurgii Dzieci oraz Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci, a także doposażenie Bloku Operacyjnego Dzieci oraz Sali Intensywnej Opieki Pooperacyjnej, jak również inwestycje w sprzęt w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Pododdziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci i Noworodków.

Zgodnie ze specyfikacją prace objęte przetargiem mają zakończyć w 10 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawcy na składanie ofert mają czas do 16 stycznia. Natomiast całe Centrum Urazowe Dzieci ma zacząć funkcjonować końcem czerwca 2020 r.

Inną kluczową inwestycją będzie projekt „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka, wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2”. Wartość zadania to ok. 300 mln złotych, z czego 45 mln zł będzie pochodzić ze środków województwa podkarpackiego. Decyzja o powstaniu Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka została podjęta w odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie dostępu do świadczeń medycznych mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie skali migracji rodziców z chorymi dziećmi.

- Brakuje takiego szpitala na Podkarpaciu. Będzie to najważniejszy ośrodek medyczny w regionie. Naszym celem jest to, żeby dzieci i młodzież z naszego województwa leczyły się na naszym terenie – podkreślił Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa podkarpackiego.

Wkrótce realizowany będzie również projekt „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej”. Został on zaakceptowany na XIX posiedzeniu Komitetu Sterującego. Całkowita wartość zadania to ponad 25 mln zł. Inwestycja przewiduje przebudowę i remont pododdziałów położnictwa i intensywnej terapii noworodka wraz z doposażeniem, przebudową i remontem bloków operacyjnych i centralnej sterylizatorni oraz remontem pomieszczeń na potrzeby Kliniki Gastroenterologii wraz z wyposażeniem.

Samorząd województwa w 2019 roku wyda na KSW nr 2 ponad 10 milionów złotych. Szpital będzie kontynuował takie zadania jak „Rozwój pracowni Angiografii Badań Naczyniowych, utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu czy przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii”. Inwestycje, które są realizowane przy tym wsparciu, zamykają się kwotą prawie 30 milionów złotych. Dodatkowo rozpocznie się inwestycja związana z przebudową Kliniki Neurologii Dzieci, wraz z doposażeniem. Wartość zadania to około 2 miliony złotych w całości finansowana ze środków województwa.

- Wszystkie inwestycje w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 służą zwiększeniu jakości leczenia pacjentów, a także poprawie warunków pracy personelu medycznego. Wzrost nakładów środków publicznych w szpitale jest widoczny na Podkarpaciu gołym okiem, co jest doceniane w całym kraju – podsumował Stanisław Kruczek.

Jak podkreślił Krzysztof Bałata, dyrektor szpitala KSW nr 2, ważną inwestycją z punktu widzenia całego Podkarpacia będzie też utworzenie Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy Dzieci. W przyszłym roku zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń, co pozwoli na powstanie jednej sali pobytu dziennego oraz jednej izolatki pediatrycznej. Na ten cel w budżecie województwa zabezpieczono na pierwsze półrocze kwotę 500 tysięcy złotych. Będzie to wstęp do utworzenia Regionalnego Ośrodka Leczenia Mukowiscydozy, który powstanie w oparciu o bazę techniczną i medyczną dwóch szpitali klinicznych, czyli KSW nr 1 im. F. Szopena oraz KSW nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie będzie realizował także swoje inwestycje także z budżetu własnego.

Fot. Paweł Bialic

Z kolei w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 oprócz planowanej rozbudowy Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc przy ul. Rycerskiej i Lubelskiej realizowanych jest kilka innych inwestycji.

Kontynuowana jest realizacja projektu „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją dializ” Wartość projektu to 42,7 mln zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniesie 22,7 mln zł. Nowy obiekt powstaje przy ul. Naruszewicza.

Kolejnym projektem jest zakup czwartego akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii. Wartość zadania to 23,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE z Ministerstwa Zdrowia i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 10 mln zł. Trwają prace związane z tą inwestycją. Dwukondygnacyjny budynek stanowi etap II rozbudowy kompleksu budynków Podkarpackiego Centrum Onkologii. Jest to budynek, który będzie przylegał do nowego budynku bunkra nr 3 w poziomie parteru i pomieszczeń przychodni Podkarpackiego Centrum Onkologii w poziomie I piętra, oddanych do użytkowania w 2014 roku, wybudowanych jako etap I rozbudowy. Nowy budynek w poziomie parteru przewiduje budowę bunkra do naświetlań nr 4. Zostanie on wyposażony w akcelerator wysokoenergetyczny.

Inna inwestycja to zakup skanera PET/TK z wyposażeniem. Będzie to pierwszy PET (czyli urządzenie do pozytonowej tomografii emisyjnej) w publicznym podmiocie leczniczym w województwie podkarpackim. Służy on do wykrywania zmian nowotworowych u pacjentów. Wartość zadania to 10,8 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE (Ministerstwo Zdrowia i POIiŚ, w trakcie procedowania) wyniesie 8,6 mln zł.

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 pozyskał też środki w ramach konkursu pn. „Profilaktyka nowotworów skóry”. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wyniesie 2,3 mln zł. Celem projektu jest wzrost edukacji, świadomości wybranych grup docelowych na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion na obszarze południowo-wschodniej Polski (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie). Realizacja projektu będzie polegać na działaniach edukacyjnych oraz medycznych (udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu polityki zdrowotnej – badanie dermatoskopowe/wideodermatoskopowe skóry).

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4