Gabinet stomatologiczny na kółkach? Podkarpacki Dentobus ciągle w trasie

KATEGORIA: ZDROWIE / 16 stycznia 2019

Dentobus podkarpacki
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Nowoczesny Dentobus to mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści bezpłatnie dokonują przeglądów dentystycznych oraz świadczeń profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa. Dociera on również do mniejszych miejscowości, w których nie ma gabinetu stomatologicznego ani w szkole ani w najbliższej okolicy.

Ministerstwo Zdrowia zakupiło 16 Dentobusów, po jednym dla każdego województwa. Ich zakup został sfinansowany z budżetu państwa w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Wartość jednego Dentobusu to 1 mln 496 tys. 300 zł. W województwie podkarpackim funkcjonuje on od lipca 2018 r. Według informacji Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, od momentu zawarcia umowy do końca 2018 r. w Dentobusie udzielonych zostało 2511 porad dla 2476 pacjentów.

W środę, 16 stycznia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart odbyła się konferencja, na której omówiono funkcjonowanie Dentobusu na terenie naszego województwa.

- Chciałbym wyrazić zadowolenie w związku z tym, że podjęliśmy się tego zadania. Nie ukrywam, że początki były nieco stresujące – byliśmy pionierami jeśli chodzi o ten projekt. Zastanawialiśmy się czy podołamy i czy będziemy w stanie obsłużyć naszą kadrą lekarską obszar całego województwa podkarpackiego. Na szczęście wniosek jest jednoznaczny – daliśmy radę i czujemy się bardzo dobrze w tym co robimy! – mówił na konferencji dyrektor Centrum Medycznego LUX MED Piotr Pochopień.

Na zdjęciu od lewej: lek. stomatolog Beata Adler-Ławińska z LUX MED, Piotr Pochopowicz, dyrektor Centrum Medycznego LUX MED w Rzeszowie, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, Robert Bugaj, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie
Fot. Kamila Szeliga

Wyjazd Dentobusu odbywa się według ściśle określonego harmonogramu wcześniej ustalonego z Narodowym Funduszem Zdrowia i koordynatorem pracy Dentobusu z placówki LUX MED. Wyjazdy organizowane są w różne rejony województwa.

W linku poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram postojów podkarpackiego Dentobusu w styczniu 2019 r. Wszelkie informacje z tym związane na bieżąco są uaktualniane na tej samej stronie co w linku.

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/informacje/harmonogram-postoju-dentobusow/

Jak wygląda wizyta dziecka w Dentobusie?

Przede wszystkim każde dziecko musi posiadać zgodę rodziców na udział w takiej wizycie. Stomatolodzy nie mogą wykonać żadnego zabiegu (np. lakierowania) bez zgody opiekunów. Po wejściu do Dentobusu dziecko odbywa z lekarzami rozmowę na temat profilaktyki – o sposobie czyszczenia zębów, na temat odżywiania w rodzinie, o rodzajach szczoteczek i past do zębów – jest to ogólny wywiad na temat świadomości dziecka w związku z dbaniem o higienę jamy ustnej. Później następuje badanie ogólne – sprawdzenie ilości zębów stałych i mlecznych, ustalenie czy wiek zębowy dziecka jest zgodny z wiekiem metrykalnym, zbadanie czy zęby mają ubytki i próchnicę. Później lekarz robi ocenę ortodontyczną, sprawdza czy dziecko posiada wadę zgryzu. Po wizycie każdy rodzic otrzymuje pisemną opinię na temat stanu zębów swojego dziecka oraz informację o tym czy wymaga ono szczególnej opieki stomatologicznej.

Jak zauważyła lek. stom. Beata Adler-Ławińska dalsze postępowanie należy już do rodziców. Zapytana o ocenę stanu zdrowia zębów dzieci na Podkarpaciu powiedziała: - Muszę z przykrością stwierdzić, że dzieci które są zadbane i nie mają próchnicy jest bardzo niewiele.

Oznacza to, że wśród najmłodszych istnieje zbyt mała świadomość konieczności dbania o higienę jamy ustnej. Z tego powodu stomatolodzy apelują do rodziców, aby przywiązywali większą wagę do tej kwestii w domach oraz sami dawali dobry przykład swoim pociechom, bo jak skomentowała pani Adler-Ławińska „czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Dzięki zaangażowaniu opiekunów, nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych, utworzone zostaną listy dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na badanie i leczenie stomatologiczne ich pociech w Dentobusie. Wizyty przede wszystkim mają uświadomić ich jak ważna jest higiena jamy ustnej i jak przykre konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie jej zasad.

- Bardzo cieszę się, że mogę pracować z dziećmi w takich warunkach. Ich pierwszy kontakt ze stomatologiem jest przyjemny, bo dzieci naprawdę reagują fantastycznie na Dentobus! One się bardzo cieszą, że mogą wejść do takiego miejsca. Dentobus jest kolorowy, nie jest to sztywny gabinet dentystyczny, w którym jest lekarz w białym fartuchu – mówiła na konferencji lek. stom. Beata Adler-Ławińska.

Dentobusy są jednym z trzech elementów planowanego nowego systemu medycyny szkolnej, a są to:

- szkolne gabinety zdrowotne prowadzone przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną,

- szkolne gabinety dentystyczne zlokalizowane na terenie szkół,

- dentobusy, które będą wsparciem dla systemu opieki stomatologicznej dla dzieci.

W ramach tej samej ustawy, która wprowadziła w życie Dentobusy, przewidziano również sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Wojewoda Ewa Leniart w 2017 roku przekazała organom prowadzącym kwotę w wysokości 4 mln 185 tys. 203 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie 790 gabinetów profilaktyki zdrowotnej, z czego 163 to nowe gabinety szkolne. Umożliwiło to efektywniejsze sprawowanie profilaktycznej opieki nad uczniami.

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić do polskich szkół system medycyny szkolnej, którego celem jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Istotnym elementem planowanych zmian w opiece zdrowotnej nad uczniami jest skoordynowanie działań pomiędzy osobami sprawującymi tę opiekę a rodzicami. Projekt ten ma na celu wsparcie rodziców w realizacji prawa do opieki zdrowotnej. Długofalowym efektem tych działań będzie poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży w tym również stanu zdrowia jamy ustnej.

Kamila Szeliga

Dentobus podkarpacki
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4