Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii powołany przez wojewodę

KATEGORIA: ZDROWIE / 21 sierpnia 2018

Wojewoda Ewa Leniart wręcza powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dr. n. med. Markowi Styczkiewiczowi
Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

- Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dr. n. med. Markowi Styczkiewiczowi - informuje zespół prasowy wojewody.

Dr n. med. Marek Styczkiewicz od 2014 r. jest ordynatorem Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. Na stanowisko konsultanta wojewódzkiego został powołany z dniem 20 sierpnia.

Konsultant, w ramach pełnienia swojej funkcji, wykonuje m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4