Kamień węgielny pod szkołę pijarów na Wilkowyi wmurowany

KATEGORIA: EDUKACJA / 22 września 2018

Poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. bpa Edwarda Białogłowskiego
Fot. Karol Woliński

W sobotę odbyło się uroczyste poświęcenie budowy oraz wmurowania kamienia węgielnego Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza, znajdującej się przy ulicy Bałtyckiej 33 na osiedlu Wilkowyja. Pierwsze prace na budowie rozpoczęły się w maju tego roku i według przedstawicieli zakonu, szkoła ma rozpocząć działalność w maju 2019 roku, tak aby przyjąć pierwsze dzieci od następnego roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział m. in prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski, prowincjał Zakonu Pijarów, ojciec Józef Matras oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, wojewody podkarpackiego i marszałka województwa podkarpackiego.

Zakon Pijarów ponownie zajmie się edukacją młodzieży w Rzeszowie. Ponownie, ponieważ w latach 1658-1784 prowadził w Rzeszowie Collegium Ressoviense – jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce. Teraz po ponad dwustu latach, prawdopodobnie od przyszłego roku szkolnego pijarzy zajmą się prowadzeniem 8-klasowej szkoły podstawowej, w której w każdym oddziale będzie 24 uczniów. Pijarzy zapowiadają, że w szkole będzie mogło uczyć się ogólnie 800 uczniów, od piątej klasy będzie nauczany również drugi język obcy, dodatkowo szkoła zaoferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zespół szkół będzie obejmował również dwa oddziały przedszkolne, a w drugim etapie budowy ma zostać oddane do użytku czteroletnie liceum.

- My pijarzy troskę o pełne wykształcenie młodego człowieka wykonujemy od 400 lat, bo tyle lat ma nasz zakon i po mimo tylu lat naszego istnienia, ta sprawa jest wciąż aktualna. Ta wierność naszemu charyzmatowi w wychowaniu młodego człowieka oraz nasze myślenie o rzeczywistości tutejszej wilkowyjskiej parafii, gdzie nie ma szkoły pijarskiej, ale również nie ma żadnej innej szkoły, sprawiły że podjęliśmy próby powrotu do naszej działalności edukacyjnej w Rzeszowie - powiedział prowincjał Zakonu Pijarów, ojciec Józef Matras.

Prowincjał Zakonu Pijarów opowiedział również z jakich elementów dokładnie będzie składała się szkoła:

 w pełni wyposażone sale lekcyjne, między innymi w projektor multimedialny, nagłośnienie, wentylację mechaniczną i zaplecze;

 pracownie: informatyczna, geografii i biologii, do zajęć technicznych, muzyczna, katechetyczna- kaplica- sala sportowo-widowiskowa ze sceną teatralną;

 wydzielone strefy dla edukacji wczesnoszkolnej i uczniów starszych;

 wygodne przestrzenie rekreacji i pomieszczenia świetlicowe;

 wewnętrzne zielone patio szkolne;

 stołówka;

 biblioteka z czytelnią i mediateką;

 gabinety zajęć kompensacyjnych, psychologa, lekarza, duszpasterza szkoły;

 winda dla osób niepełnosprawnych;

 boisko zewnętrzne i plac zabaw.

Według prezydenta Tadeusza Ferenca rozpoczęcie budowy szkoły dla Zakonu Pijarów, w dużej mierze jest efektem rozwoju samego miasta.

- Myślę, że ta budowa jest znakiem rozwoju naszego miasta. Pijarzy chcą budować szkołę właśnie w Rzeszowie bo widzą, że miasto się rozwija, co wiąże się również z podejmowaniem właściwych decyzji. Miasto Rzeszów przyczyniło się do tej inwestycji budując infrastrukturę oraz wykupując teren. Nie będę mówił tutaj o kosztach, niech szkoła szybko rośnie, niech służy młodym pokoleniom - stwierdził prezydent Ferenc.

Po przemówieniach doszło do poświęcenia budowy oraz wmurowania kamienia węgielnego, a następnie w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym przy ulicy Witolda odbyła się konferencja naukowa pt. „Pomiędzy edukacją a wychowaniem. Wyzwania współczesności w szkołach pijarskich”.

Karol Woliński

Prowincjał Zakonu Pijarów, ojciec Józef Matras
Fot. Karol Woliński

Prezydent Tadeusz Ferenc
Fot. Karol Woliński

Wmurowanie kamienia - ks. bp Edward Białogłowski
Fot. Karol Woliński

Wmurowanie kamienia - prezydent Tadeusz Ferenc
Fot. Karol Woliński

Fot. Karol Woliński

Plac budowy
Fot. Karol Woliński

Wizualizacja budynku szkoły
Fot. szkola.rzeszow.pijarzy.pl

Fot. szkola.rzeszow.pijarzy.pl

Fot. szkola.rzeszow.pijarzy.pl

Fot. szkola.rzeszow.pijarzy.pl

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4