Kolejne uprawnienia do doktoryzowania dla UR. Otrzymał je Wydział Biologiczno-Rolniczy

KATEGORIA: EDUKACJA / 7 lutego 2019

Dziekanat Wydziału Biologiczno-Rolniczego
Fot. Uniwersytet Rzeszowski

Po informacji sprzed kilku dni o przyznaniu Wydziałowi Medycznemu oraz Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnień do nadawania stopnia doktora, w czwartek uczelnia poinformowała o kolejnych uzyskanych uprawnieniach.

- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 stycznia 2019 r. Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia - informuje dr Maciej Ulita, rzecznik prasowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

To czwarte uprawnienie akademickie dla Uniwersytetu jakie Wydział Biologiczno-Rolniczy uzyskał w ciągu 13 lat swojego istnienia: prawa doktoryzowania w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

- Dzisiaj Wydział posiada wysoki potencjał naukowo-badawczy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o czym świadczą dwukrotnie uzyskane międzynarodowe nagrody „Elsevier Research Impact Leaders Awards”. W ramach programu Ministra NiSW „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” Wydział otrzymał dofinansowanie w kwocie 9,5 mln zł na realizację projektu: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych UR szansą dla gospodarki żywnościowej” – mówi prof. dr hab. Czesław Puchalski, dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Wydział Biologiczno-Rolniczy zrealizował, w okresie ostatnich 5 lat, szereg projektów, grantów badawczych NCN, NCBiR o wartości ponad 60 mln zł. Ponadto jest niekwestionowanym liderem w zakresie uzyskanych patentów, wdrożeń i współpracy z gospodarką. Dzięki osiągnięciom Wydział posiada swoją markę i jest identyfikowany w gremiach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych - podkreśla dr Ulita.

Red.

Fot. Uniwersytet Rzeszowski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4