Rekrutacja w szkołach średnich. W liceach o 1000 miejsc za mało

KATEGORIA: EDUKACJA / 6 lipca 2019

Fot. Pixabay.com

Piątek 5 lipca był z pewnością ważnym dniem dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, którzy chcieliby kontynuować naukę w szkołach średnich na terenie Rzeszowa. A wszystko z powodu publikacji listy kandydatów, których podania o dostanie się do danej szkoły zostały rozpatrzone w procesie rekrutacji prowadzonej od maja. W tym roku w klasach pierwszych w szkołach średnich naukę rozpoczną podwójne roczniki uczniów – tych kończących trzecie klasy znikających już gimnazjów jaki i po raz pierwszy tych kończących klasy ósme podstawówek. Ponieważ największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się licea, w tym rodzaju szkół zabrakło miejsc dla około 1000 chętnych.

Na przyszłych uczniów rzeszowskich szkół średnich przygotowano ogółem 8450 miejsc, z czego 40 procent (po 1760 dla absolwentów gimnazjum i podstawówki) stanowiły licea, 41 procent (1817 dla gimnazjalistów, 1834 dla uczniów szkoły podstawowej) technika, a pozostałe 19 procent szkoły branżowe (656 absolwenci gimnazjum, 622 uczniowie po szkole podstawowej).

W pierwszej turze rekrutacji zarejestrowano 8561 kandydatów. 7334 zostało zakwalifikowanych, natomiast 1227 uczniów otrzymało odpowiedź negatywną i nie dostało się do szkoły, w której złożyli podanie. Z informacji przekazanych w piątek przez dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Zbigniewa Burego, największe zainteresowanie budziły licea i w związku z tym zabrakło tam około 1000 miejsc.

- Prawie 54 proc. kandydatów chce pójść do liceum, 43 proc. do technikum, a tylko 3,5 proc. do szkół branżowych. Liczba miejsc przygotowanych w liceach jest jednak mniejsza, niż liczba chętnych o 30 procent, co stanowi około 1000 miejsc - mówił dyrektor Wydziału Edukacji.

Istnieje jednak możliwość, że decyzją władz miasta mogłyby powstać dwa dodatkowe oddziały liceum w Rzeszowie, co mogłoby dać kolejne kilkadziesiąt miejsc dla chętnych, aby uczęszczać do liceum. Chodzi tu o Liceum Ogólnokształcące nr X przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr XII przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.

- Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana, kiedy będziemy już dokładnie wiedzieli jaka jest liczba przyjętych uczniów. Tam gdzie lokalowo będzie taka możliwość, zostanie utworzony oddział i zwiększymy liczbę uczniów - stwierdził wiceprezydent Stanisław Sienko.

Uczniowie, którzy uzyskali kwalifikację będą mieli czas do 10 lipca, aby potwierdzić chęć uczęszczania do danej szkoły średniej, poprzez złożenie w niej świadectwa oraz wyników egzaminu. Publikacja list przyjętych odbędzie się 12 lipca. Dla tych, którym nie udało się znaleźć szkoły w pierwszej turze rekrutacji, przewidziano oczywiście postępowanie uzupełniające. Na chętnych aby uczęszczać w Rzeszowie do szkoły średniej będą jednak czekać miejsca głównie w szkołach branżowych, które posiadają dosyć zróżnicowaną ofertę kształcenia.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4