Maturzyści z Rzeszowa najlepsi na Podkarpaciu. Region też wyprzedził kraj

KATEGORIA: EDUKACJA / 8 lipca 2019

Fot. Paweł Bialic

Znane są już wyniki egzaminów maturalnych. Rzeszów wypadł lepiej niż reszta Podkarpacia, a średnia w regionie także jest wyższa niż średnia wyników w całej Polsce. Z 2900 uczniów, którzy w tym roku przystąpili do matury w szkołach podległych samorządowi Rzeszowa, egzaminu nie zdało 232 uczniów. W całej Polsce matury nie zdało 19,5 proc. osób. Maturzystów, którzy mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. było 12,9 proc., a takich, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu było 6,6 proc.

- Procent zdających na Podkarpaciu jest nieco lepszy niż w kraju o około 0,5 procent. Myślę, że należy podkreślić zdawalność z matematyki gdzie nasze wyniki są lepsze niż w skali całego kraju. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku języka angielskiego, tutaj wyniki są nawet o 8 punktów procentowych lepsze - mówi Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty.

Liczba zdających na Podkarpaciu wyniosła 16 189 uczniów w 258 szkołach. Egzamin zdało 13 119 osób, co stanowi 81 procent zdających. 2012 osób czyli 12,4 procent nie zdało jednego przedmiotu i będą oni mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego. Więcej niż jednego przedmiotu nie zdało w regionie 1058 osób, co spowoduje, że nie będą mogli wziąć udziału w egzaminie poprawkowym.

Czy tegoroczna sytuacja związana ze strajkiem nauczycieli mogła wpłynąć na zdawalność matur i co mogą zrobić maturzyści, którzy uważają, że te zawirowania wpłynęły na wyniki ich egzaminów?

- Uczniowie mogą odwoływać się tylko i wyłącznie indywidualnie od wyniku egzaminu. Takie informacje będą zbierane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Można zakładać, że w przypadkach jednostkowych kwestia strajku, zagrożenia klasyfikacji i późniejszej organizacji matur, powodowały obciążenie psychiczne dla uczniów. Należy podkreślić jednak, że przygotowanie do matury trwało kilka lat, więc był to złożony proces. Trudno zatem dokładnie stwierdzić jak wydarzenia z kwietnia tego roku wpłynęły na zdawalność egzaminu dojrzałości - przekonuje kurator Rauch.

Spośród rzeszowskich szkół średnich, których organem prowadzącym jest miasto najlepiej egzamin maturalny wypadł w II Liceum Ogólnokształcącym. Zdających było tam 346 osób, nie zdało 2. Ogółem zdało 99,42 proc. Kolejne były: IV Liceum Ogólnokształcące, gdzie na 366 osób nie zdało 3; wynik to 99,18 proc.; I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, gdzie na 231 zdających nie zdało 5 osób; wynik to 97,84 proc.; III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, gdzie na 255 zdających nie zdało 8; wynik to 96,86 proc.

Jak podają władze miasta, rzeszowscy maturzyści w tym roku okazali się najlepsi w województwie podkarpackim. W czasie egzaminów osiągnęli poziom zdawalności o przeszło 10 proc. wyższy od średniej wojewódzkiej i krajowej (92 proc., a w LO ponad 95 proc.). Spośród szkół średnich z terenu miasta, które nie podlegają samorządowi Rzeszowa, np. w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym maturę zdało w tym roku 100 proc. uczniów (zdawało 72 osoby) – już po raz trzeci w ciągu czterech lat.

Red.

Wyniki matur w rzeszowskich szkołach, których organem prowadzącym jest samorząd miasta
Fot. Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4