Kolejne dotacje dla uczelni od marszałka. Najwięcej dostanie Politechnika

KATEGORIA: EDUKACJA / 22 lipca 2019

Zarząd województwa przyznał dotacje na inwestycje związane z prowadzeniem działalności statutowej siedmiu podkarpackim uczelniom. Łącznie to 800 tys. zł. Stosowne dokumenty podpisali w poniedziałek marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Piotr Pilch oraz przedstawiciele władz uczelni.

Program wsparcia działalności podkarpackich uczelni to efekt prowadzonej od kilku lat polityki samorządu województwa. Środki mają trafiać m.in. na projekty związane uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej, uwzględniającej aktualne warunki na rynku pracy.

- Podpisane dziś umowy mają dla nas duże znaczenie. Część z tych środków trafia na projekty i zadania, które wspierają kształcenie w zawodach poszukiwanych w województwie podkarpackim. Realizowany od wielu lat program pomocy podkarpackim uczelniom będzie kontynuowany - zapewnił marszałek Władysław Ortyl.

- Specjalnie powołana komisja wybrała do dofinansowania najlepsze wnioski. Serdecznie państwu gratuluję. Cieszy fakt, że środki otrzymają zarówno państwowe uczelnie jak i państwowe szkoły zawodowe. Nam zależy na tym, aby podkarpacka młodzież kształciła się w jak najlepszych warunkach, na dobrych uczelniach – a do tych zaliczamy wszystkie podkarpackie placówki – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Najwyższą kwotę dotacji, przekraczającą nieznacznie 300 tys. zł otrzymała Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Dotacja ma zostać przeznaczona na doposażenie gabinetów usprawnienia ruchowego w Centrum Fizjoterapii i Sportu PRz w urządzenia rehabilitacyjne i treningowe oraz aparaturę kontrolną pomiarową i badawczą.

Za otrzymane środki władze uczelni planują zakup m.in.: aparatu do terapii falą uderzeniową, dwukanałowego wykonywania zabiegów magnetoterapii, krioterapii oraz oprogramowanie do oceny i treningu równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej, zestawu do rejestracji i analizy EMG, żyroskopu wraz z napędem silnikowym, dostosowanego do montażu zewnętrznych urządzeń pomiarowych.

Urządzenia maja służyć studentom wszystkich kierunków uczelni, ale przede wszystkim studentom kierunku inżynieria medyczna oraz lotnictwo i kosmonautyka (pilotaż), a także studentom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i problemami zdrowotnymi w obrębie układu ruchu.

Pozostałe uczelnie, które otrzymały dotacje to: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (113 tys. zł), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku (100 tys. zł), Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle (50 tys. zł), Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (ponad 48 tys. zł), Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (ponad 88 tys. zł), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie (100 tys. zł).

Red.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4