Tak będzie wyglądać Podkarpackie Centrum Nauki. Powstanie do 2022 r.

KATEGORIA: EDUKACJA / 29 października 2018

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

W czasie poniedziałkowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego po raz pierwszy zaprezentowano koncepcję architektoniczną Podkarpackiego Centrum Nauki. Projekt opracowała pracownia architektoniczna F11 Marcina Furtaka z Krakowa.

Podkarpackie Centrum Nauki ma powstać w Jasionce w pobliżu Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego G2A Arena. Będzie to regionalny odpowiednik warszawskiego Centrum Nauki „Kopernik”. Inwestycja ma kosztować 16 mln euro, w tym wkład własny województwa wyniesie 2,5 mln zł euro. Reszta zostanie sfinansowana ze środków unijnych.

Trzykondygnacyjny budynek będzie w 30 proc. przeszklony. Szerokość elewacji frontowej wyniesie 62 metry, a wysokość zabudowy to 19,5 m. Kształt obiektu może budzić różne skojarzenia: sterowiec, orbitę czy zwierzęta. Inspiracją dla wnętrza budynku był kształt biologicznej komórki.

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Budynek został zaprojektowany energooszczędnie w oparciu o odnawialne źródła energii. Na dachu znajdą się panele fotowoltaiczne i świetlik. W obiekcie wykorzystane zostaną pompy ciepła LED-owe oświetlenie, i – ciekawostka - system podłóg kinetycznych, które będą produkować energię. Powierzchnia zabudowy to 2354 m kw., a całkowita 6556 m kw. Przestrzeń dla ekspozycji podstawowej to 3100 m kw. i 300 m kw. dla ekspozycji dodatkowej. Na warsztaty i laboratoria przewidziano natomiast 500 m kw. Przewidziano rozgraniczenie strefy wystawienniczej od strefy laboratoryjno-warsztatowej. Zrezygnowano też z części konferencyjnej ze względu na bliskość CWK.

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Dwie z elewacji mają nawiązywać do sąsiednich obiektów: północna do CWK, a wschodnia do hotelu. Dookoła budynku będą schody w kształcie orbity, po których będzie można przejść wokół obiektu. Obok ma powstać 125 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla niepełnosprawnych oraz 6 dla autobusów. Część parkingu znajdzie się poniżej linii zabudowy. Na dachu przewidziano taras widokowy, z którego możliwa będzie obserwacja lotniska.

Trzymając się inspiracji kształtem komórki, na parterze, w jądrze komórkowym ma znaleźć się wielki model 6-metrowej głowy człowieka, do której będzie można wejść i zapoznać się z jej budową. Na I piętrze obok przestrzeni wystawienniczej znajdą się laboratoria fizyczne, w których odbywać się będą zajęcia z robotyki. Laboratoria będą mogły przyjąć jednorazowo 80 osób i będą się nich odbywać 3 sesje dziennie.

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Duża część ekspozycji centrum ma być poświęcona lotnictwu, czyli wiodącej specjalności Podkarpacia. Będzie też wystawa przyrodnicza, czy poświęcona fizyce.

- Nie wykluczam, że będzie też ekspozycja poświęcona motoryzacji - zapowiada Tomasz Michalski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury do spraw PCN. - Nie wyobrażam sobie też, żeby nie mówić o Ignacym Łukasiewiczu.

Jak powiedział Michalski, ma już pomysł na eksponat związany z Łukasiewiczem, ale nie będzie go jeszcze zdradzał.

Jak zapowiedziano bilet normalny w PCN ma kosztować 19-20 zł, ulgowy ok. 12 zł, a grupowy 13 zł. Centrum będzie dostępne nie tylko dla dzieci i młodzieży.

- Liczymy też na zwiedzających ze Słowacji, bo najbliższe tego typu centrum znajduje się w Budapeszcie - powiedział Michalski.

Do współpracy z PCN zgłosiło się już około 80 szkół. Partnerami będą Uniwersytet Rzeszowski i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Wśród instytucji współpracujących z centrum znajdzie się np. muzeum w Bóbrce. Nie przewiduje się tworzenia filii PCN, ale ma powstać wystawa mobilna, która na samochodzie będzie wyruszać w teren.

Inwestycja musi zakończyć się w 2022 r. W 2019 r. zostanie ogłoszone postępowanie mające na celu wyłonienie głównego wykonawcy. Proces budowy ma potrwać do połowy 2022 r., a ostanie pół roku ma zająć wykończenie obiektu.

Michał Okrzeszowski, Tomasz Wrzesiński

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

Koncepcja Podkarpackiego Centrum Nauki
Fot. Pracownia F11

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4