Numer 112 tylko na pomoc! W Rzeszowie służby edukowały dzieci

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 11 lutego 2019

880 tys. połączeń - tyle ogółem zgłoszeń wpłynęło pod numer 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie w 2018 roku. W poniedziałek w całej Europie obchodziliśmy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji w budynku CPR w Rzeszowie, który został oddany do użytku dokładnie rok temu, odbyła się specjalna akcja edukacyjna dla najmłodszych, połączona z pokazami służb mundurowych oraz wręczeniem odznaczeń przez wojewodę dla najlepszych dyspozytorów numeru 112 w Rzeszowie.

Zastępca kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie, Bogusław Broda stwierdził, że tego typu inicjatywy mają za zadanie uświadamiać młodych ludzi, co trzeba robić w przypadku gdy są świadkami zagrożenia czyjegoś życia.

- To święto jest wykorzystywane przede wszystkim do propagowania numeru wśród społeczeństwa, przede wszystkim wśród dzieci młodzieży, a także wśród osób starszych. Co roku staramy się organizować się takie spotkania właśnie na terenie centrum - powiedział Bogusław Broda, zastępca kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która wzięła udział w dzisiejszym święcie numeru 112 powiedziała w rozmowie z naszym portalem, że poza Europejskim Dniem Numeru Alarmowego 112, wiedza o tym numerze alarmowym jest przekazywana również na inne sposoby.

- Kontynuujemy działalność popularyzatorsko-edukacyjną na różne sposoby, czy to przez organizację pikników, wydarzeń dedykowanych dla młodych ludzi, na różnych spotkaniach, gdzie operatorzy numeru 112, ale także służby prezentują znaczenie tego numeru - stwierdziła wojewoda Ewa Leniart.

Poza spotkaniami i piknikami od 2016 roku z inicjatywy wojewody podkarpackiego, dyrektora Teatru „Maska” i podkarpackiego kuratora oświaty organizowany jest spektakl teatralny pt. „Gra”, który ma za zadanie pokazać jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i jak poprawnie używać numeru 112.

- Spektakl jest przeznaczony dla dzieci pierwszych i drugich klas szkół podstawowych i nieodpłatnie jest on pokazywany po to, aby wiedzę o numerze 112 posiedli także ci najmłodsi - tłumaczyła Ewa Leniart.

Podczas Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła dyplomy operatorom numeru 112 za największą ilość połączeń w 2018 roku.

- Osoby dzisiaj uhonorowane dyplomem osiągnęły wynik przekraczający kilkanaście tysięcy połączeń, choć oczywiście każdy telefon jest inny, inna jest skala problemu, inaczej są definiowane zagrożenia, a zatem czas każdej rozmowy jest inny - powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Obecny budynek CPR, który znajduje się przy ul. Pułaskiego został oddany do użytku 11 lutego 2018 roku. W otwarciu poza wojewodą podkarpackim Ewą Leniart brał udział m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Rzeszowski CPR jest najnowocześniejszą placówką tego typu w Polsce.

***

Numer alarmowy 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Kierowanie połączeń na numer alarmowy 112 jest bezpłatne. Ponadto numer 112 można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM. W Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe).

Wokul

Wojewoda Ewa Leniart wręcza najlepszym dyspozytorom dyplomy. Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Paweł Bialic

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Paweł Bialic

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Paweł Bialic

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w Rzeszowie
Fot. Karol Woliński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4