W Rzeszowie uroczyście przywitano nowego generała policji FOTO

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 26 lipca 2019

Fot. KWP w Rzeszowie

W piątek w Rzeszowie podczas uroczystego apelu, przywitano nadinspektora Henryka Moskwę, który jak pisaliśmy TUTAJ, z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał 24 lipca w Warszawie w czasie obchodów Święta Policji nominację generalską. Generała przywitała kompania honorowa, podkarpaccy policjanci, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentanci służb mundurowych i instytucji współpracujących z policją oraz przedstawiciele duchowieństwa.

Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się uroczystość przywitania nadinspektora Henryka Moskwy. W imieniu podległych mu policjantów, generała przywitał jego I zastępca, inspektor Zbigniew Sowa. Gratulacje złożyli m.in. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, zastępca prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko oraz biskup rzeszowski ks. Jan Wątroba.

Powinszowania składali także przedstawiciele służb mundurowych, na co dzień współpracujących z policją - Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Ochrony Kolei i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także policyjni związkowcy i emeryci.

W uroczystości przywitania generała wzięła również udział kompania honorowa KWP w Rzeszowie, oraz Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta z Jasła.

Oprócz Henryka Moskwy na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali także trzej inni komendanci wojewódzcy z Kielc, Łodzi i Olsztyna. Awanse generalskie zostały przyznane na wniosek minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek

Red.

Zdjęcia: KWP w Rzeszowie

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4