Wybrano nowe władze Związku Gmin „PKS”. Na czele Sławomir Porada

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 20 czerwca 2024

Sławomir Porada, wójt gminy Trzebownisko, nowy przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”
Fot. Maciej Terpiński

Sławomir Porada, wójt gminy Trzebownisko został jednogłośnie wybrany nowym przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”. Jest też nowy przewodniczący Zarządu ZG „PKS”. To Agata Motyka-Mamczura, dotychczasowa dyrektor biura związku.

ZG „PKS” jest największym związkiem gmin w województwie podkarpackim. Skupia ich 18, tworzą go: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Kuryłówka, Krasne, Leżajsk, Lubenia, Niebylec, Raniżów, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn. Związek Gmin obsługuje ponad 220 tys. mieszkańców – dużą część aglomeracji rzeszowskiej.

Związek Gmin „PKS” jest organizatorem transportu na sieci komunikacyjnej pod nazwą MKS, czyli Międzygminna Komunikacja Samochodowa. Jej operatorem jest spółka PKS w Rzeszowie S.A., której 100 proc. udziałów jest właśnie w posiadaniu ZG „PKS”.

W czwartek 20 czerwca Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” wybrało władze nowej, piątej już kadencji. Było to konieczne także ze względu na zmiany na stanowiskach wójtów i burmistrzów samorządów wchodzących w skład związku jakie nastąpiły po niedawnych wyborach samorządowych.

Od lewej: ustępujący przewodniczący Zgromadzenia ZG „PKS”, wójt gminy Czarna Edward Dobrzański, nowy przewodniczący Zgromadzenia wójt gminy Trzebownisko Sławomir Porada i prowadzący obrady do czasu wyboru nowego przewodniczącego Ryszard Bugiel, wójt gminy Kamień
Fot. Maciej Terpiński

Dotychczasowy przewodniczący Zgromadzenia ZG „PKS”, wójt gminy Czarna Edward Dobrzański zgłosił kandydaturę swego następcy wskazując nowego wójta Trzebowniska Sławomira Poradę. Przypomnijmy, że Porada przez wiele lat pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Zarządu ZG „PKS”. Była to jedyna kandydatura.

Sławomir Porada został wybrany jednogłośnie przez 34 obecnych delegatów zgromadzenia związku.

- Bardzo serdecznie dziękuję za tak pewny wybór. To jest dla mnie olbrzymi zaszczyt stać na czele wysokiego zgromadzenia 18 gmin związkowych. Po dziewięciu latach pracy w zarządzie funkcja przewodniczącego będzie dla mnie kolejnym wyzwaniem aby sprawnie poprowadzić nasze obrady - mówił na gorąco tuż po wyborze Sławomir Porada deklarując daleko idącą współpracę z nowym zarządem i z każdym z delegatów.

Następnie Sławomir Porada zgłosił na swojego zastępcę kandydaturę Krzysztofa Grada, wójta gminy Chmielnik. Tu nie ma zmiany. Grad do tej pory pełnił właśnie funkcję zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia ZG „PKS”. Także w przypadku tej kandydatury wybór był jednogłośny. Za Krzysztofem Gradem głosowało 34 delegatów.

Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia, wójt gminy Chmielnik Krzysztof Grad
Fot. Maciej Terpiński

Kolejnym krokiem był wybór władz wykonawczych Związku Gmin. Na przewodniczącego Zarządu ZG „PKS” burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol zaproponował Agatę Motykę-Mamczurę, dotychczasową dyrektor biura związku. I w tym wypadku wybór był jednogłośny. „Za” głosowali wszyscy obecni (34) delegaci.

- Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście. To duże wyzwanie. Wiecie Państwo, że jestem osobą, która pracowała na pierwszej linii, pracownikiem operacyjnym, dzisiaj te zadania będą zwiększone o dodatkowe działania. Myślę, że będę realizowała Państwa cele najlepiej jak tylko potrafię - deklarowała zaraz po wyborze Agata Motyka-Mamczura, nowy przewodniczący Zarządu ZG „PKS”.

Nowy przewodniczący Zarządu ZG „PKS” Agata Motyka-Mamczura
Fot. Maciej Terpiński

Na swego zastępcę Motyka-Mamczura zaproponowała Remigiusza Wzorka, dotychczasowego wieloletniego przewodniczącego Zarządu, sekretarza gminy Głogów Młp. Także jego kandydatura zyskała jednogłośne poparcie 34 delegatów.

Nowy zastępca przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Remigiusz Wzorek do tej pory pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu
Fot. Maciej Terpiński

Dokonano także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składzie: Agnieszka Wyszyńska (wójt gminy Kuryłówka), Andrzej Ślipski (wójt gminy Czudec – jedyny ze starego składu) oraz Bartłomiej Kuchta (wójt gminy Hyżne).

Ponadto delegaci ustalili wynagrodzenie dla przewodniczącego zarządu i jego zastępcy. Przyjęli też szereg uchwał dotyczących m.in. finansów, w tym udzielili zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r. Zgodzili się też na zwiększenie zakresu zobowiązań finansowych związanych z zakupem dwóch autobusów gazowych dofinansowanych z Polskiego Ładu. Wkrótce nastąpi otwarcie ofert w przetargu na zakup tych pojazdów.

- Pozwólcie Państwo, że podziękuję w imieniu własnym, jak również wszystkich wybranych na nową piątą już kadencję członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej - mówił na zakończenie obrad przewodniczący Zgromadzenia Sławomir Porada. - Przed nami wiele wspólnej pracy, wiele problemów, ale myślę, że również konstruktywnych rozwiązań, które mają na celu przede wszystkim poprawę sieci komunikacyjnej, transportowej na terenie naszego związku.

Porada podkreślał, że każdy z delegatów reprezentujących 18 samorządów jest równoprawnym członkiem Związku Gmin.

- Mam nadzieję, że ta współpraca, którą dzisiaj rozpoczynamy z nowym Zarządem, z prezesem PKS-u, ale również z włodarzami gmin członkowskich zaowocuje tym, że na koniec tej kadencji powiemy, że Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” to duma województwa jeśli chodzi o transport. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy pójść jako gminy stowarzyszone, które mają olbrzymi potencjał jeśli chodzi o rozwój komunikacji, ale również jako gminy, które muszą umieć ze sobą nawzajem współpracować, a także współpracować z naszymi partnerami.

Rafk

Fot. Maciej Terpiński

Fot. Maciej Terpiński

Fot. Maciej Terpiński

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4