Polski Ład a emerytury i renty. Dyżur telefoniczny rzeszowskiego ZUS

KATEGORIA: MIESZKAŃCY / 26 stycznia 2022

Fot. ZUS

W czwartek, 27 stycznia Oddział ZUS Rzeszowie zaprasza na kolejny dyżur telefoniczny poświęcony emeryturom i rentom.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat:

· wpływu „Polskiego Ładu” na wysokość pobieranej emerytury, renty, innego świadczenia emerytalno-rentowego,

· warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki,

· wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych na rachunek bankowy, inny instrument płatniczy,

· obowiązków pracujących emerytów i rencistów względem ZUS – rozliczenia przychodów uzyskiwanych w 2021 r. Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia o przychodach.

· jakie warunki trzeba spełnić aby przejść na emeryturę lub rentę?

· kto ma prawo do emerytury wcześniejszej?

· jakie dokumenty należy przygotować wybierając się na emeryturę?

· o jakie dodatki można się starać pobierając emeryturę lub rentę?

· w jaki sposób można przeliczyć emeryturę?

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości będzie można uzyskać w czwartek 27 stycznia w godz. od 10.00 do 11:30, pod numerem tel. 17 858 61 85.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4