Kolejny krok w kierunku stoku w Matysówce. Mała część będzie w gm. Tyczyn

KATEGORIA: INWESTYCJE / 12 kwietnia 2021

Fot. formArchitekci/Urząd Miasta Rzeszowa

Władze Rzeszowa powoli przygotowują się do uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji związanej z budową stoku narciarskiego na terenie Matysówki. Zakres koniecznych prac obejmuje wejście na teren gminy Tyczyn. Zapowiadana od 2018 roku inwestycja ma już koncepcję funkcjonalno-użytkową, która wstępnie określa parametry obiektu. Ratusz stara się obecnie o pozyskanie decyzji środowiskowej - określającej wpływ inwestycji na pobliski teren.

Opinię w tej sprawie muszą wyrazić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Wody Polskie oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Obecny termin wydania decyzji wyznaczono na 4 czerwca. Co ciekawe, inwestycja dotycząca stoku miałaby być oprócz Rzeszowa, realizowana w małej części poza jego granicami na terenie gminy Tyczyn, z której w 2019 roku została włączona do Rzeszowa Matysówka.

- Z koncepcji budowy stoku wynika, że droga dojazdowa prowadząca do obiektu wykraczałaby poza teren gminy miasta Rzeszów na teren gminy Tyczyn. Chcemy oczywiście w tej sprawie porozumieć się z gminą Tyczyn, ale na ten moment jest za wcześnie mówić o tym w jaki sposób, najpierw musimy uzyskać decyzję środowiskową i przygotować inwestycję pod kątem formalnym - tłumaczy Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Po tym jak przygotowano koncepcję funkcjonalno-użytkową ratusz informował, że budowa stoku narciarskiego może kosztować około 47 mln zł. Padały również pomysły aby zrealizować to przedsięwzięcie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wiemy, że w poprzednim roku ówczesne władze Rzeszowa prowadziły rozmowy z tajemniczym inwestorem zainteresowanym budową stroku. Teraz jak słyszymy w ratuszu, w temacie na razie jest cisza. Trudno zatem nadal określić w jakiej perspektywie czasowej mogłoby dojść do rozpoczęcia budowy stoku narciarskiego na Matysówce.

Fot. formArchitekci/Urząd Miasta Rzeszowa

Koncepcja stoku

Za wykonanie koncepcji projektowej stoku narciarskiego w Rzeszowie odpowiada rzeszowska pracownia formArchitekci. Według założeń koncepcyjnych budowa stoku narciarskiego zaplanowana została w obrębie ulic Łany i Wierchowej, na dotychczas niezagospodarowanym terenie o powierzchni 27 ha. W obrębie tego terenu koncepcja zakłada budowę dwóch budynków - stacji dolnej i stacji górnej (głównej). Miałyby się w nich znaleźć m.in. kasy biletowe, restauracje, szatnie i toalety.

Oczywiście projekt zakłada trasy narciarskie zjazdowe oraz snowpark, „ośla łączka”. W koncepcji tej znalazła się również propozycja wykorzystania stoku latem. Rzeszowianie mogliby wówczas korzystać z letniego toru saneczkowego, toru slalomowego i trasy rowerowej. Jeżeli chodzi o parametry techniczne samego stoku, to przybliżona długość najdłuższej trasy wynosi 1100 m, a przybliżona długość kolejki (mierzona w rzucie) - ok. 830 m, natomiast średni spadek wyniesie – ok. 11,6 proc.

Projekt rzeszowskiego stoku zawiera również propozycję stworzenie strefy rozrywki. Miałby powstać tam plac zabaw z miejscami animacji dla dzieci oraz tereny zielone i mała architektura.

Karol Woliński

Fot. formArchitekci/Urząd Miasta Rzeszowa

Fot. formArchitekci/Urząd Miasta Rzeszowa

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4