Dobiega końca budowa nowej kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Rzeszów

KATEGORIA: INWESTYCJE / 8 lipca 2024

Fot. PGE S.A.

Budowa nowej kotłowni gazowej w Elektrociepłowni Rzeszów dobiega końca. Jak poinformowało w poniedziałek 8 lipca, Biuro Prasowe Grupy PGE, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie konsekwentnie realizuje strategię na rzecz dekarbonizacji i przechodzi na paliwa zero- i niskoemisyjne. Kolejnym etapem jest właśnie budowa kotłowni gazowej o łącznej mocy 186 MWt.

Nowe źródła wytwórcze to sześć wodnych kotłów gazowych o mocy 31 MWt każdy, które zapewnią wysoką sprawność przetwarzania energii zawartej w paliwie gazowym w ciepło, przy zachowaniu wysokiej niezawodności oraz dyspozycyjności, co zagwarantuje produkcję ciepła w sposób efektywny i przyjazny środowisku.

- Budowa nowego źródła wytwarzania w Elektrociepłowni Rzeszów to ważny etap transformacji energetycznej, umożliwiający wyłączenie z eksploatacji kotłów wodnych węglowych WP-120. Wykorzystanie paliwa gazowego zamiast węgla eliminuje emisję tlenków siarki i pyłu, a także zmniejszy emisję CO2 o blisko 56%. Do mieszkańców Rzeszowa popłynie ciepło wytworzone z proekologicznego źródła, co wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w mieście – mówi Grzegorz Krystek, prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Fot. PGE S.A.

Jak zapowiada PGE, już w najbliższym sezonie grzewczym do mieszkańców Rzeszowa popłynie ciepło wytworzone w niskoemisyjnym źródle. Kotłownia gazowa została przyjęta do eksploatacji pod koniec kwietnia.

- Budowa nowej jednostki gazowej w Rzeszowie to ważna inwestycja dla miasta i jej mieszkańców - zaznacza PGE. Równolegle w elektrociepłowni realizowana jest druga duża inwestycja. Rozbudowywana jest o II linię technologiczną Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE Rzeszów).

Po zakończeniu inwestycji, ITPOE będzie w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie, z których, w procesie kogeneracji, wytwarzane są energia elektryczna i ciepło, w większości trafiające do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poza sezonem grzewczym ciepło odzyskiwane w procesie termicznego przetwarzania odpadów w ITPOE wystarcza dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta Rzeszowa na ciepłą wodę użytkową.

Docelowo od 2030 roku zgodnie z przyjętym Planem Dekarbonizacji ciepło w elektrociepłowniach PGE Energia Ciepła będzie produkowane wyłącznie w źródłach nisko- i zeroemisyjnych.

***

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie jest producentem ciepła i energii elektrycznej, zaspokajającym potrzeby cieplne ok 65% mieszkańców Rzeszowa. Oddział dysponuje obecnie zainstalowaną mocą elektryczną w wysokości 141 MWe oraz cieplną 528 MWt. Częścią elektrociepłowni jest Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE Rzeszów).

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,1 GWt i mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 700 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4