Wrócą kursy PKS Rzeszów. 30 linii z dofinansowaniem z rządowego funduszu

KATEGORIA: KOMUNIKACJA / 21 czerwca 2020

Fot. Paweł Bialic

Jak już informowaliśmy TUTAJ, największe dofinansowanie w ramach dodatkowego tegorocznego naboru w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na Podkarpaciu otrzyma Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Chodzi o kwotę ponad 3,4 mln zł. Skupiający 9 podrzeszowskich gmin, ZG „PKS”, który jest właścicielem PKS w Rzeszowie, zgłosił do dofinansowania 30 linii o łącznej długości 937,2 km. Planuje wykonać na nich ponad 1,2 wozokilometrów, a wkład własny organizatora to 384 tys. zł.

Przypomnijmy, że w dodatkowym naborze zakończonym w czerwcu oraz tym rozstrzygniętym pod koniec zeszłego roku, dopłata do wozokilometra od 1 kwietnia wynosi 3 zł, a nie jak wcześniej 1 zł.

Jak wyglądają szczegóły dotyczące połączeń, które zostaną objęte dofinansowaniem?

W Biurze Związku Gmin „PKS”, dowiedzieliśmy się, że w piątek (19 czerwca) Zgromadzenie Związku Gmin „PKS” podjęło uchwałę o wyznaczeniu 30 linii użyteczności publicznej, które będą realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- Obsługę wszystkich linii będzie realizowała Spółka PKS w Rzeszowie S.A., której właścicielem jest Związek Gmin - informują przedstawiciele Związku Gmin „PKS”. - Linie te będą uruchamiane przez Operatora w najbliższych tygodniach. Część kursów zostanie przywrócona, a pozostałe będą uruchamiane jako połączenia zmodyfikowane.

Finansowanie będzie odbywało się zarówno z udziałem gmin członków związku jak i powiatu rzeszowskiego, który w części zabezpieczy wkład własny organizatora.

Połączenia objęte dofinansowaniem będą wykraczały poza obszar 9 gmin członków związku (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn), a także powiatu rzeszowskiego. Skorzysta na nich np. gmina Raniżów należąca do powiatu kolbuszowskiego.

- Z uwagi na uwarunkowania terytorialne gmina Głogów Młp. we współpracy z gminą Raniżów, będzie organizowała linie komunikacyjne uwzględnione we wniosku o dofinansowanie. Zostaną uruchomione kursy, które nie są w stanie samofinansować się , ale ze względów społecznych są wyczekiwane przez mieszkańców gmin - słyszymy w Związku Gmin „PKS”.

Uzyskanie dofinansowania z FRPA po ubiegłorocznych zawirowaniach, kiedy przyznane już przez wojewodę dofinansowanie z funduszu autobusowego zostało zakwestionowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla samorządów i ich mieszkańców, ale także dla przewoźnika, czyli rzeszowskiego PKS-u.

- Z całą pewnością wpłynie to pozytywnie na sytuację finansową spółki - przyznaje przewodniczący zarządu ZG „PKS” Remigiusz Wzorek.

Ostatnie miesiące są wyjątkowo trudne dla przewoźników autobusowych z powodu dramatycznego spadku liczby przewożonych pasażerów w wyniku ograniczeń spowodowanych epidemią koronawirusa, a także zamknięcia szkół i uczelni. Podniesienie kwoty dofinansowania z FRPA do 3 zł w roku 2020 ma pomóc w przywracaniu normalnego funkcjonowania lokalnego transportu autobusowego. Z wypowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że nie jest wykluczone, iż wyższa kwota dofinansowania (choć niekoniecznie w wysokości 3 zł) zostanie utrzymana także w kolejnych latach.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4