Jak głosować? Druga tura wyborów samorządowych już w niedzielę. FILM

KATEGORIA: PORADNIKI / 20 kwietnia 2024

Fot. Viperis

W niedzielę 21 kwietnia w 748 gminach, w tym m.in. w Rzeszowie odbywa się II tura wyborów samorządowych. Wybieramy w nich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

W II turze wyborów samorządowych uprawniony wyborca otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania. Karta wyborcza będzie miała biały kolor, ale nazwiska kandydatów zostaną umieszczone na różowym tle. Będzie ona zawierała:

- nazwiska dwóch kandydatów startujących w II turze wyborów samorządowych – będzie to dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą ilość głosów, jednak nie przekroczyli ustawowo wymaganych 50 proc. (taka sytuacja jest m.in. w Rzeszowie),

- nazwisko jednego kandydata startującego w II turze wyborów samorządowych – w sytuacji, gdy drugi kandydat wycofa swoją kandydaturę lub utraci prawo wyborcze.

Nazwiska kandydatów będą umieszczone wraz ze skrótem nazwy komitetu wyborczego oraz symbolem graficznym tego komitetu, jeżeli komitet symbol taki posiada i został on zgłoszony. Poprzedzi je kratka przeznaczona na oddanie głosu oraz numer porządkowy. U dołu karty wyborczej powinny znajdować się pieczęcie terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie.

Wyborca głosuje, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Ważny głos to taki, w którym głosujący postawi znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata w sytuacji, gdy karta do głosowania zawiera nazwiska dwóch kandydatów.

Jeśli na karcie do głosowania znajduje się nazwisko jednego kandydata, wówczas głosujemy wstawiając znak „X” w kratce oznaczonemu słowem „TAK”, w sytuacji poparcia kandydata lub znak „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE”, w przypadku braku poparcia dla kandydata. Informacje na temat tego, jak poprawnie oddać głos znajdują się na dole po lewej stronie karty do głosowania.

Głos będzie nieważny w sytuacji, gdy:

- znak „X” nie zostanie postawiony w kratce przy żadnym nazwisku,

- znak „X” zostanie postawiony w kratce przy nazwiskach obydwóch kandydatów,

- zostanie postawiony inny znak niż „X”, np. kółko, gwiazdka, haczyk,

- zostanie zamalowana kratka przy nazwisku kandydata,

- wokół kratki przy nazwisku kandydata zostanie zakreślony np. okrąg.

Znak „X” to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki.

TUTAJ możesz znaleźć swój lokal wyborczy na terenie Rzeszowa.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie komunikacja miejska obsługiwana przez MPK będzie bezpłatna, w dniu wyborów samorządowych, w niedzielę 21 kwietnia.

Dotyczy to wszystkich linii autobusowych kursujących w godzinach od 0.00 do 24.00.

Zobacz spot Państwowej Komisji Wyborczej objaśniający jak głosować w II turze wyborów w niedzielę 21 kwietnia 2024 r.

Red.

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4