Szeregi 3. Podkarpackiej Brygady OT osiągnęły ponad 4 tys. żołnierzy

KATEGORIA: BEZPIECZEŃSTWO / 17 września 2022

Fot. DWOT

Zainteresowanie służbą w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” wzrosło – szeregi formacji osiągnęły liczbę ponad 4000 - poinformowali w sobotę podkarpaccy terytorialsi.

17 września po kolejnym wcieleniu stan osobowy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przekroczył cztery tysiące - to największa i najliczniejsza jednostka w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Jak podkreślają terytorialsi, stanowi to namacalny dowód znaczącego wzrostu odpowiedzialności za Polskę i bezpieczeństwo naszego kraju. Motywacje ochotników do służby w szeregach 3. PBOT są podobne: ludzie chcą poznać podstawy żołnierskiego rzemiosła, zapoznać się z podstawowym rodzajem sprzętu wojskowego, procedurami. Istotą tzw. „terytorialnej służby wojskowej”, jest jak najlepsze zbalansowanie służby z życiem osobistym i zawodowym.

- Jako żołnierze jesteśmy wierni najwyższym wartościom, mając świadomość że w otaczającej nas rzeczywistości wyszkolenie bojowe ma kluczowe znaczenie. W myśl motta naszej formacji, „bądźcie zawsze gotowi, zawsze blisko" opieramy się na budowie bezpieczeństwa lokalnego, umacnianiu patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności - podkreśla ppor. Magdalena Mac, oficer prasowy 3. PBOT.

Jak zaznaczają podkarpaccy terytorialsi, w realizowanych działaniach swoją wartość udowodnili wielokrotnie biorąc udział w licznych akcjach o charakterze kryzysowym: pandemia, powodzie, poszukiwania zaginionych osób, kryzys na granicy polsko - białoruskiej czy wsparcie podmiotów przyjmujących uchodźców z Ukrainy. Osiąganie wyznaczonych celów przez 3. PBOT jest możliwe dzięki dobrej współpracy m.in. ze szkołami, uczelniami, Strażą Graniczną, policją, strażą pożarną oraz administracją rządową i samorządową.

Swoją interoperacyjność terytorialsi zwiększają szkoląc się w wymiarze krajowym i międzynarodowym z wojskami operacyjnymi czy też sojuszniczymi z USA, Kanady oraz Estonii. - Nieszablonowe rozwiązania i innowacyjne podejście sprawiają że poziom wyszkolenia żołnierzy 3. PBOT z roku na rok wzrasta - dodaje rzecznik.

Brygada w swojej strukturze posiada sześć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku i Przemyślu oraz cztery samodzielne kompanie.

- Dynamiczność szkoleń w wymiarze lokalnym i międzynarodowym obrazuje wzrost zainteresowania służbą w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Profesjonalna kadra, pasja żołnierzy z Podkarpacia to siła i niewątpliwy atut stanowiący fundament naszego funkcjonowania. Jestem przekonany że w ten sposób wnosimy wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości naszego kraju. Dlatego posługujemy się mottem: „zawsze gotowi, zawsze blisko” - podsumowuje płk Michał Małyska, dowódca 3. Podkarpackiej Brygady OT.

***

Formowanie 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” rozpoczęło się w 2017 roku. Stałym rejonem odpowiedzialności brygady jest województwo podkarpackie. Brygadą dowodzi płk Michał Małyska, oficer z bogatym doświadczeniem wojskowym; także na arenie międzynarodowej. Misją 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności województwa podkarpackiego. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Red.

Fot. DWOT

Fot. DWOT

Fot. DWOT

Fot. DWOT

Fot. DWOT

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4