W gminie Głogów Młp. rusza realizacja programu wymiany pokryć dachowych

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 8 września 2021

Fot. Miasto i Gmina Głogów Małopolski

W gminie Głogów Małopolski w bieżącym roku ponownie realizowany będzie program wymiany pokryć dachowych zawierających azbest. Na jego realizację gmina pozyskała środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Z programu wymiany pokryć dachowych skorzysta 44 mieszkańców gminy Głogów Młp. Łącznie, z terenu gminy zostanie usunięty azbest o masie 80 ton.

Całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 32 tys. zł, z czego 6 tys. zł to wysokość otrzymanej dotacji. Realizacją zadania zajmować się będzie wyspecjalizowana firma z województwa małopolskiego.

- Udział w Programie dotyczącym utylizacji eternitu, stanowi fundament budowy solidnych podstaw gminnej polityki prośrodowiskowej, która będzie opierać się na wykorzystaniu naszych zasobów naturalnych do produkcji zielonej energii oraz przeciwdziałaniu środowiskowym zagrożeniom zdrowia - podkreślają przedstawiciele gminy Głogów Małopolski.

Red.

Fot. Miasto i Gmina Głogów Małopolski

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4