Promują pszczelarstwo. Miododajne sadzonki od samorządu województwa

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 12 października 2021

Fot. A. Magda/UMWP

Przedstawiciele pięciu podkarpackich gmin - Tryńczy, Bukowska, Leżajska, Żurawicy oraz Wielopola Skrzyńskiego otrzymali sadzonki drzew i krzewów miododajnych. Wszystko za sprawą siódmej edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej samorządu województwa „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.

W ramach kampanii samorząd województwa promuje sadzenie drzew i krzewów miododajnych, co ma się przyczynić do ochrony bioróżnorodności na Podkarpaciu. Tym razem sadzonki trafiły do Marka Bańkowskiego – wójta gminy Bukowsko, Tomasza Szeleszczuka – wójta gminy Żurawica oraz wyznaczonych przedstawicieli gmin Tryńcza, Leżajsk i Wielopole Skrzyńskie. Przekazanie nastąpiło w obecności Adama Skiby, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Tadeusza Dylona, prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego reprezentującego również Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.

Fot. A. Magda/UMWP

Sadzonki przekazał samorządowcom członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, który podziękował wszystkim za podjęcie trudu związanego z przeprowadzeniem akcji sadzenia drzew i krzewów miododajnych. Podkreślił również, że w zadanie zaangażowana jest często społeczność lokalna, w tym dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa.

Stanisław Kruczek podziękowania skierował również do Adama Skiby, prezesa WFOŚiGW, który wspiera finansowo przedsięwzięcie oraz Tadeusza Dylona, prezydenta PZP, z którym samorząd województwa od lat współpracuje na rzecz zachowania bioróżnorodności, a tym samym na rzecz zwiększenia pożytku dla owadów zapylających.

Realizacja kampanii oraz jej szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W bieżącym roku dotacja ta wyniosła 75 tys. złotych.

Fot. A. Magda/UMWP

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność, poprzez sadzenie roślin miododajnych zrodziła się w 2015 roku, we współpracy samorządu województwa z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. W ciągu siedmiu lat na działania w ramach kampanii przeznaczono ok. 600 tys. złotych. Dzięki temu zakupiono i posadzono łącznie około 45 tys. sztuk sadzonek roślin miododajnych. W tym roku samorząd przekazuje aż 6 tys. sztuk drzew i krzewów miododajnych, takich jak: lipa, klon, robinia akacjowa, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek, irga błyszcząca, tawuła szara.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Podkarpacia, które chętnie biorą udział w akcji. W tym roku zgłosiło się aż 98 samorządów, którym przekazywane jest łącznie 4 700 sztuk sadzonek, a pozostałe 1 300 otrzyma Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie.

Red.

Fot. A. Magda/UMWP

Fot. A. Magda/UMWP

Fot. A. Magda/UMWP

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4