11 mln zł dla Boguchwały z Polskiego Ładu. Jakie zrealizują inwestycje?

KATEGORIA: SAMORZĄDY / 23 czerwca 2022

Fot. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niechobrzu/Facebook

Ponad 11 mln zł trafi do gminy Boguchwała na realizację zadań inwestycyjnych w ramach ostatniej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych będącego elementem Polskiego Ładu. Pieniądze te zostaną przeznaczone na potrzebne mieszkańcom inwestycje – przebudowę dróg, infrastruktury kanalizacyjnej oraz remont szkoły.

Na kanalizację i drogi

Największą kwotę w wysokości 4,8 mln zł Boguchwała otrzymała na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców gminy. Chodzi konkretnie o przebudowę dwóch głównych przepompowni ścieków znajdujących się w Zwięczycy już na terenie Rzeszowa.

- To przepompownie, które pompują ścieki bezpośrednio do oczyszczalni w Rzeszowie. Ta infrastruktura ma już ponad 20 lat, wymaga modernizacji, chcemy aby była bardziej wydatna i energooszczędna - mówi burmistrz gminy Boguchwała Wiesław Kąkol.

Inwestycja ma łącznie kosztować około 5 mln zł. Obecnie jak zapewnia Wiesław Kąkol, trwają prace projektowe, prace modernizacyjne zaplanowano na przyszły rok.

Kolejne 4,7 mln zł z RPIS trafi do Boguchwały na przebudowę drogi gminnej na terenie Niechobrza. W planie jest poszerzenie jezdni, mostu oraz przepustu nad rzeką Lubcza oraz budowa chodników.

- Droga jest mocno uczęszczana, stąd też w wielu miejscach została uszkodzona, prowadzi na stadion w Niechobrzu, ale również na rozbudowujące się osiedle domków jednorodzinnych - zaznacza Wiesław Kąkol.

Aktualnie trwają końcowe prace nad dokumentacją projektową. Wartość całej inwestycji ma opiewać również na około 5 mln zł. Prace budowlane powinny także rozpocząć się w przyszłym roku.

Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Będzie też remont szkoły

Koleją inwestycją, która będzie zrealizowana w Boguchwale przy pomocy środków z RPIS będzie remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrzu. 1,8 mln zł ma być przeznaczone na prace w najstarszej części budynku.

- Przede wszystkim chodzi o wymianę dachu, do tego termomodernizację budynku, będą również prace remontowe wewnątrz budynku. Chcemy też aby powstał nowy plac zabaw - mówi burmistrz Boguchwały.

Gmina na razie przygotowuje się do realizacji tej inwestycji. Prace budowlane zaplanowano na wakacje w przyszłym roku.

W ramach zakończonej niedawno kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych do województwa podkarpackiego popłynęło wsparcie w wysokości 2 mld 87 mln zł. To o 333 miliony więcej niż w ramach pierwszego naboru. Te środki trafią do samorządów na realizację 341 inwestycji.

Wokul

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4