W samo południe w Rzeszowie!
DAWNY PORTAL
Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
Adres do korespondencji
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4